ทำไมต้องสมัครตัวแทน AIA

ทำไมต้องสมัครตัวแทน AIA

การสมัครตัวแทน AIA มีข้อดีและเหตุผลที่ทำให้บางคนเลือกที่จะเข้าร่วมโครงการนี้ นี่คือเหตุผลที่คุณอาจต้องการสมัครเป็นตัวแทน AIA:

1.รายได้ที่มีศักยภาพ: การเป็นตัวแทน AIA มีโอกาสที่จะได้รับรายได้ที่มีศักยภาพที่มาจากค่าคอมมิชันจากการขายกรมธรรม์ประกันชีวิตและผลิตภัณฑ์ทางการเงินของ AIA.

2.สนับสนุนและการอบรม: AIA ให้ความสนับสนุนและการอบรมในการเริ่มต้นธุรกิจตัวแทน เพื่อช่วยให้คุณมีความเข้าใจที่ดีเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และการบริการของบริษัท นอกจากนี้ยังมีการอบรมเพื่อพัฒนาทักษะการขายและการบริหารจัดการที่จะช่วยให้คุณประสบความสำเร็จในสายอาชีพนี้.

3.โอกาสในการเจรจา: การเป็นตัวแทน AIA อาจมีโอกาสในการเจรจาทางธุรกิจที่มีรายได้สูง และเป็นโอกาสในการสร้างฐานลูกค้าที่แข็งแกร่งในระยะยาว.

4.ความยืดหยุ่นในการทำงาน: การเป็นตัวแทน AIA ให้คุณความยืดหยุ่นในการทำงาน เนื่องจากคุณสามารถทำงานอิสระและจัดการเวลาตามต้องการของคุณ.

5.ช่วยเพิ่มความมั่นคงในการเงิน: การสมัครเป็นตัวแทน AIA อาจช่วยเพิ่มความมั่นคงในการเงินของคุณโดยรับรายได้จากค่าคอมมิชันและโอกาสในการสร้างธุรกิจในระยะยาว.

ผลประโยชน์ตัวแทน AIA

เมื่อก้าวสู่การเป็นตัวแทน AIA

ตัวแทน AIA จะได้รับผลประโยชน์หลายอย่างเมื่อเป็นตัวแทนของบริษัท AIA ได้ดังนี้:

1.ผลประโยชน์จากอาชีพ: ตัวแทน AIA สามารถพัฒนาทักษะและความรู้ในด้านการตลาด, การขายประกัน, และการวางแผนการเงิน สร้างรายได้ที่มั่นคง

2.ค่าบำเหน็จปีต่ออายุ: ตัวแทน AIA จะได้รับค่าบำเหน็จปีต่ออายุจากลูกค้าของตน

3.สวัสดิการตัวแทน: AIA ให้ความสนใจต่อสวัสดิการของตัวแทน โดยให้โอกาสในการเข้าร่วมคอร์สอบรมและกิจกรรมสนับสนุนการพัฒนาอาชีพของตัวแทน.

4.โบนัสรายไตรมาส: ตัวแทน AIA จะได้รับโบนัสรายไตรมาสหากบรรลุเป้าหมายการขายที่กำหนด.

5.โบนัสรายปี: ตัวแทน AIA จะได้รับโบนัสรายปีหากบรรลุเป้าหมายการขายที่กำหนด.

6.ค่าตอบแทนสมทบ: ตัวแทน AIA จะได้รับค่าตอบแทนสมทบจากการขายผลิตภัณฑ์ AIA และการขายประกันในระยะยาว

7.Annual Convention: บริษัท AIA จัดงานประชุมประจำปี เพื่อเพิ่มความรู้และโอกาสในการแลกเปลี่ยนประสบการณ์กับตัวแทน AIA

ปัจจัยที่ให้คุณมั่นใจเข้าร่วมสมัครเป็นตัวแทน AIA

การสมัครเป็นตัวแทน AIA

เป็นธุรกิจที่ใช่และยังมีโอกาสอีกมาก
• ปัจจุบันคนไทยที่มีประกันชีวิต มีเพียง 37% เมื่อเทียบกับประชากรในประเทศญี่ปุ่น ที่มีถึง 322%
• สถานการณ์ด้านสาธารณสุขในปัจจุบันส่งผลให้คนไทยใส่ใจสุขภาพมากขึ้น
• ปัจจุบันคนรุ่นใหม่ให้ความสนใจในเรื่องการวางแผนการเงินมากขึ้น

เป็นองค์กรที่ใช่
เอไอเอเป็นบริษัทประกันชีวิตอันดับหนึ่ง ในฐานะแบรนด์ที่ผู้บริโภคให้ความเชื่อถือและยอมรับมากที่สุดของอุตสาหกรรมนี้
อ้างอิงจากผลการสำรวจ Thailand’s Most Admired Brand 2021

มุ่งมั่นที่จะทำให้คนไทยทุกคนมีสุขภาพ และชีวิตที่ดีขึ้น
เอไอเอเป็นมากกว่าบริษัทประกันที่ให้ความช่วยเหลือลูกค้าในยามเกิดเหตุไม่คาดฝัน และยังอยู่เคียงข้างลูกค้าในทุกๆวัน เพื่อช่วยสร้างแรงบันดาลใจและสนับสนุนให้ลูกค้าดูแลสุขภาพอย่างเหมาะสม ภายใต้คำมั่นสัญญาของเอไอเอ “Healthier, Longer, Better Lives. – เพื่อสุขภาพและชีวิตที่ดีขึ้น”

การสมัครเป็นตัวแทน AIA

มีผลิตภัณฑ์ที่ครอบคลุมความต้องการของลูกค้า
เอไอเอมีแบบประกันที่ครอบคลุมทุกกลุ่มเป้าหมาย ทั้งการคุ้มครองรายได้ของ ครอบครัว คุ้มครองสุขภาพ อุบัติเหตุ การออมทรัพย์ และโรคร้ายแรง รวมทั้ง ประกันชีวิตควบการลงทุน เอไอเอจึงต้องการเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างตัวแทนประกันชีวิตมืออาชีพ เพื่อส่งเสริมให้ความรู้ รวมไปถึงการวางแผนการประกันชีวิต และประกันสุขภาพให้กับคนไทยต่อไป

มีบริการจัดการดูแลผู้ป่วยรายบุคคล โดย Medix
เอไอเอมุ่งดูแลสุขภาพลูกค้าที่เป็นเลิศ เพื่อให้ลูกค้าได้รับการรักษาที่ดีและเหมาะสม ตลอดจนได้รับการดูแล คำแนะนำ และช่วยเหลือไปตลอดเส้นทางการรักษาพยาบาล เมื่อต้องเผชิญกับการเจ็บป่วยที่รุนแรง
“รายละเอียดและเงื่อนไขสำหรับการพิจารณา การให้สิทธิประโยชน์ การให้บริการต่างๆ ของเอกสิทธิ์ด้านการบริการจัดการดูแลผู้ป่วยรายบุคคล (Medix) เป็นไปตามนโยบายการให้บริการของ Medix ซึ่ง Medix เป็นบริษัทนอกกลุ่มบริษัทเอไอเอและอยู่นอกเหนือจากการบริหารงานของเอไอเอ”

การสมัครเป็นตัวแทน AIA

ให้การสนับสนุนการทำงานของตัวแทนด้วยระบบดิจิทัล
เอไอเอสนับสนุนการใช้งานด้านเทคโนโลยีของตัวแทนประกันชีวิตเอไอเอ ทำให้การขาย รวมไปถึงการบริการลูกค้ามีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น มุ่งขับเคลื่อนผลผลิตของตัวแทนผ่านเครื่องมือดิจิทัล รวมทั้งสนับสนุนให้ตัวแทนมีความพร้อมเติบโตในอาชีพได้อย่างยั่งยืน

การสมัครเป็นตัวแทน AIA

ให้การบริการลูกค้าด้วยระบบดิจิทัล
เอไอเอพัฒนาต่อยอดเทคโนโลยีเพื่อมอบการบริการที่ยอดเยี่ยมอย่างต่อเนื่อง

การสมัครเป็นตัวแทน AIA

ให้ผลตอบแทนการทำงานที่คุ้มค่า
นอกจากค่าคอมมิชชันที่เป็นรายได้จากการขายสินค้าประกันชีวิตแล้ว ตัวแทนประกันชีวิตเอไอเอยังมีโอกาสได้รับโบนัส ผลประโยชน์จากอาชีพ อาทิ รางวัลการแข่งขัน การท่องเที่ยว และ สวัสดิการตัวแทนอื่นฯ อีกด้วย

โปรแกรมตัวแทน AIA

AIA LA ELITE

AIA LA ELITE คือโครงการเตรียมความพร้อมเข้าสู่อาชีพที่ปรึกษาด้านการประกันชีวิตและการเงินอย่างมืออาชีพ ทั้งยังเป็นโครงการเฟ้นหาผู้มุ่งหวังที่ต้องการรายได้มั่นคงด้วยแผนรับรองรายได้และขยายฐานผู้มุ่งหวังไปสู่คนรุ่นใหม่
คุณสมบัติ AIA LA ELITE
• อายุระหว่าง 20-50 ปี
• การศึกษาระดับอนุปริญญาขึ้นไปหรืออยู่ระหว่างศึกษาระดับปริญญาตรีชั้นปีที่ 2 เป็นต้นไป (กรณีวุฒิการศึกษา ม.6 ต้องมีประสบการณ์ทำงานอย่างน้อย 1 ปี)
• กรณีเป็น ตัวแทนประกันชีวิต (AIA STANDARD AGENT) มาก่อนจะต้องออกรหัสมาแล้วไม่เกิน 2 เดือน (ไม่นับเดือนออกรหัสตัวแทน) หรือไม่เคยออกรหัสตัวแทนกับเอไอเอมาก่อน

AIA FA STANDARD คือโปรแกรมเพื่อพัฒนาศักยภาพของคนรุ่นใหม่ พร้อมก้าวสู่ความเป็นมืออาชีพ และยกระดับให้เป็นที่ปรึกษาด้านการประกันชีวิตและการเงินมืออาชีพ
คุณสมบัติ AIA FA STANDARD
• อายุไม่เกิน 45 ปี
• การศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป*
• ออกรหัสตัวแทนมาแล้วไม่เกิน 12 เดือน หรือไม่เคยออกรหัสกับเอไอเอมาก่อน
• ไม่เคยเป็นตัวแทน AIA FA มาก่อน
*กรณีการศึกษาระดับมัธยมปลาย/เทียบเท่าหรืออนุปริญญา จะต้องมีรายได้เฉลี่ยต่อปีไม่น้อยกว่า 120,000 บาท

AIA FA PRIME

AIA FA PRIME คือโปรแกรมที่พัฒนาขึ้นเพื่อรองรับคนทำงานที่มีประสบการณ์ และมีเป้าหมายที่จะประสบความสำเร็จในอาชีพที่ปรึกษาด้านการประกันชีวิตและการเงินโดยมีคุณวุฒิเป็นที่ยอมรับในระดับสากล“MDRT”
คุณสมบัติAIA FA PRIME
• อายุไม่เกิน 50 ปี
• การศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป
• มีใบอนุญาตผู้แนะนำการลงทุน (IC LICENSE)*
• มีประสบการณ์ทำงานไม่น้อยกว่า 2 ปี**
• ออกรหัสตัวแทนมาแล้วไม่เกิน 12 เดือน หรือไม่เคยออกรหัสกับเอไอเอมาก่อน
• ไม่เคยเป็นตัวแทน AIA FA มาก่อน
*หากยังไม่มี IC License จะต้องมีรายได้ขั้นต่ำ 400,000 บาทต่อปี
**กรณีประสบการณ์ทำงานไม่ถึง 2 ปี ต้องจบการศึกษาในสาขาที่เกี่ยวข้องกับการเงิน และต้องมีใบอนุญาตผู้แนะนำการลงทุน (IC License) ตั้งแต่แรกเข้า

ข้อดีของการเป็น AIA FA

AIA FA

รวมมาแล้ว ข้อดีของการเป็น AIA FA ที่ปรึกษาด้านประกันชีวิตและการเงิน อาชีพที่คุณสามารถออกแบบความสำเร็จเองได้ทั้ง work และ life ที่บาลานซ์กันอย่างลงตัว กับ 3 ข้อดีเมื่อคุณเป็น AIA FA

1.ทำงาน 5 ปี โบนัส 5 ล้าน โอกาสที่คุณจะมี startup เป็นของตัวเอง ภายในระยะเวลา 5 ปี

2.มี Work-life balance มีสุขภาพและชีวิตที่ดี เพราะคุณสามารถบริหารจัดการเวลาตัวเองได้ สามารถทำงานได้ทุกที่ หยุดได้ทุกเมื่อที่ต้องการ

3.สามารถส่งมอบสิ่งดีๆ ที่มีคุณค่าให้กับสังคม เพราะยังมีคนไทยอีกหลายล้านชีวิตที่รอให้คุณส่งมอบความคุ้มครองเพื่อให้คนไทยมีสุขภาพทางการเงินและสุขภาพชีวิตที่ดีขึ้น

รายได้และผลประโยชน์ตัวแทนคุณวุฒิ MDRT

การได้รับคุณวุฒิ MDRT (Million Dollar Round Table) มีผลประโยชน์มากมายสำหรับตัวคุณเอง และสายงานด้านการเงินของคุณ นี่คือบางประโยชน์ที่สำคัญ:

1.สถานะและเครดิต: คุณวุฒิ MDRT เป็นสัญญาลัคน์ของความเชี่ยวชาญและความสามารถในด้านการจัดการการเงิน ซึ่งอาจช่วยเพิ่มสถานะและเครดิตของคุณในวงกว้างและช่วยให้คุณเป็นผู้ค้ำประกันได้ในตลาดงานงานหรือธุรกิจของคุณเอง.

2.โอกาสการงาน: การครอบครองคุณวุฒิ MDRT อาจเปิดโอกาสในการทำงานในบริษัทประกันชื่อดัง หรือสายงานที่เกี่ยวข้องกับการวางแผนการเงินและการลงทุน.

3.พัฒนาทักษะ: คุณวุฒิ MDRT ต้องประสบความสำเร็จในการขายและให้คำแนะนำในการวางแผนการเงิน ซึ่งจะช่วยในการพัฒนาทักษะการสื่อสาร การบริหารเวลา และทักษะการควบคุมการเงินของคุณ.

4.สร้างความไว้วางใจ: การครอบครองคุณวุฒิ MDRT ส่งสัญญาณให้ลูกค้าเจาะลึกว่าคุณมีความคุ้มครองและความเชี่ยวชาญในการจัดการการเงิน ซึ่งอาจช่วยสร้างความไว้วางใจและสัมพันธ์ยาวนานกับลูกค้าของคุณ.

5.เน็ตเวิร์ค: การเป็นสมาชิก MDRT อาจช่วยในการเข้าถึงเครือข่ายมืออาชีพที่กว้างขึ้น ซึ่งสามารถช่วยในการเจรจาและสร้างความร่วมมือในธุรกิจ.

6.ความเข้าใจในตลาด: การติดตามและสร้างสัมพันธ์กับผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมการเงินและประกันชีวิตอาจช่วยในการเข้าใจแนวโน้มในตลาดและช่วยในการพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการที่เหมาะสมกับความต้องการของลูกค้า.

คุณวุฒิ MDRT เป็นรางวัลที่มีค่าและสร้างความเชื่ยวชาญในสายงานการเงิน แต่ควรจำไว้ว่ามันต้องการการทำงานหนักและความมุ่งมั่นในการปรับปรุงทักษะของคุณเพื่อบรรลุคุณวุฒินี้ได้.

mdrt

กลุ่มบริษัทเอไอเอประสบความสำเร็จในการเป็นบริษัทที่มีจำนวนสมาชิกสโมสรล้านเหรียญโต๊ะกลม MDRT มากที่สุดในโลกติดต่อกันเป็นปีที่ 9
โดยเอไอเอ ประเทศไทย เป็นบริษัทประกันชีวิตอันดับ 1 ที่มีจำนวนสมาชิก MDRT มากที่สุดในประเทศไทยเช่นกัน ด้วยจำนวนสมาชิก MDRT ถึง 3,036 ท่าน ถือเป็นพลังอันแข็งแกร่งที่จะช่วยดูแลและสร้างประสบการณ์ที่ดีเยี่ยมให้แก่คนไทยทั่วประเทศ เพื่อส่งมอบบริการและช่วยสนับสนุนให้ผู้คนหลายล้านคนมีสุขภาพและชีวิตที่ดีขึ้น ตามคำมั่นสัญญา ‘Healthier, Longer, Better Lives’

ตัวแทนยินดีให้คำปรึกษาแนะนำแนวทางเพื่อที่คุณจะสามารถเลือกแผนประกันชีวิตที่เหมาะกับความต้องการของคุณ

ติดต่อสอบถามตัวแทน

ให้เราติดต่อกลับ

Scroll to Top