AIA INFINITE GIFT PRESTIGE ประกันชีวิตแบบยูนิต ลิงค์

AIA INFINITE GIFT PRESTIGE

AIA Infinite Gift Prestige (Unit Linked) วางแผนทางการเงินที่มั่นคง ให้เค้าใช้ชีวิตได้อย่างอิสระตามต้องการ เป็นเงินเพื่อการศึกษาต่อต่างประเทศ เงินทุนเริ่มต้นธุรกิจ หรือเป็นเงินสะสมเพื่อส่งต่อความมั่งคั่ง

• อายุรับประกัน 1 เดือน – 17 ปี
• เพิ่มโอกาสได้รับผลตอบแทนที่มากขึ้นจากการลงทุนในกองทุนรวมที่บริหารโดยบลจ. ที่เอไอเอคัดสรรมา ได้แก่ Wellington Management, Baillie Gifford และ Blackrock
• เลือกระยะเวลาการชำระเบี้ยฯ ได้ตามความต้องการ ทั้งแบบ 5 ปี 10 ปี 15 ปี และ 20 ปี
• พิเศษยิ่งกว่า ด้วยส่วนลดค่าการประกันภัย¹ 20% สำหรับผู้เอาประกันภัยที่มีสุขภาพมาตรฐาน

รับสิทธิการเป็นสมาชิกโครงการ AIA Prestige Club ทันทีที่สมัคร เพื่อรับเอกสิทธิ์ฟรีมากมายเช่น บัตรตรวจสุขภาพประจำปี, บริการรถลีมูซีน
รับสิทธิพิเศษบริการจัดการดูแลผู้ป่วยรายบุคคลโดย Medix ลูกค้าจะได้พบทีมแพทย์ส่วนตัวที่จัดตั้งขึ้นโดยเฉพาะ พร้อมเข้าถึงเครือข่ายแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางหลากหลายสาขากว่า 4,000 คนทั่วโลก ที่จะช่วยดูแลลูกค้าในทุกขั้นตอนทางการแพทย์ ตั้งแต่การวินิจฉัย การตรวจรักษา ไปจนถึงการพักฟื้น

AIA INFINITE GIFT PRESTIGE (UNIT LINKED) วางแผนความมั่นคงเพื่อคนที่คุณรัก

ประกันชีวิตควบการลงทุน ที่เลือกลงทุนในกองทุนรวมต่างประเทศ บริหารโดย บลจ.ระดับโลกที่เอไอเอคัดสรรมา
>> Wellington Management บลจ.อันดับต้นๆ ที่บริหารสินทรัพย์ของนักลงทุนในอเมริกา เป็นผู้นำด้านเทคโนโลยีในการวิเคราะห์ข้อมูลการลงทุนที่ดีที่สุด และได้รับการยอมรับจาก Trader ทั่วโลก
>> Baillie Gifford บลจ. ซึ่งโดดเด่นในด้านการคัดสรรหุ้นเติบโตจากบริษัทชั้นนำระดับโลกและเป็นเทรนของอนาคต
>> Blackrock บลจ.ที่มีมูลค่าสินทรัพย์ภายใต้การดูแลมากที่สุดในโลกเน้นการลงทุนในหุ้นที่มีคุณภาพและมีแนวโน้มการเติบโตที่มั่นคงหุ้นที่มีปัจจัยที่ดี มีความผันผวนต่ำ ทั่วโลก

AIA INFINITE GIFT PRESTIGE (UNIT LINKED) ประกันชีวิตแบบยูนิต ลิงค์
AIA INFINITE GIFT PRESTIGE (UNIT LINKED) ประกันชีวิตแบบยูนิต ลิงค์
AIA INFINITE GIFT PRESTIGE (UNIT LINKED) ประกันชีวิตแบบยูนิต ลิงค์
AIA INFINITE GIFT PRESTIGE (UNIT LINKED) ประกันชีวิตแบบยูนิต ลิงค์
AIA INFINITE GIFT PRESTIGE (UNIT LINKED) ประกันชีวิตแบบยูนิต ลิงค์

เงื่อนไขการรับประกัน AIA INFINITE GIFT PRESTIGE (UNIT LINKED)

ระยะเวลาคุ้มครอง
– ตลอดชีพ (ถึงอายุ 99 ปี) หรือตราบเท่าที่มูลค่ารับซื้อคืนหน่วยลงทุนเพียงพอหักค่าใช้จ่ายต่างๆ ตามตารางค่าธรรมเนียมกรมธรรม์

ระยะเวลาชำระเบี้ยประกันภัย
– เลือกระยะเวลาชำระเบี้ยประกันภัยได้ 5 ปี 10 ปี 15 ปี หรือ 20 ปี

ช่วงอายุผู้ขอเอาประกันภัย
– 15 วัน – 17 ปี

จำนวนเงินเอาประกันภัยขั้นต่ำ / แผน
– 15 ล้านบาทขึ้นไป

ส่วนลดเบี้ยประกันภัย
– รับส่วนลดค่าการประกันภัย (COI) 20% ของอัตราค่าการประกันภัย สำหรับผู้เอาประกันภัยที่มีสุขภาพมาตรฐาน*

ผลประโยชน์ความคุ้มครอง
– กรณีเสียชีวิต
บริษัทจะจ่ายผลประโยชน์ดังต่อไปนี้ แล้วแต่จำนวนใดจะมากกว่า ระหว่าง
1. จำนวนเงินเอาประกันภัย หรือบันทึกสลักหลัง (ถ้ามี) หัก จำนวนเงินที่ถอนจากการขายคืนหน่วยลงทุนของเบี้ยประกันภัยหลักทั้งหมด (ถ้ามี) หรือ
2. มูลค่ารับซื้อคืนหน่วยลงทุนของเบี้ยประกันภัยหลัก บวก จำนวนเงินเสี่ยงภัยสุทธิขั้นต่ำในอัตราร้อยละ 100 ของเบี้ยประกันภัยหลักปีแรก
รวมกับ มูลค่ารับซื้อคืนหน่วยลงทุนของเบี้ยประกันภัยเพิ่มเติมพิเศษ (ถ้ามี)
– กรณีครบกำหนดสัญญา
รับมูลค่ารับซื้อคืนหน่วยลงทุน ณ วันครบกำหนดสัญญา

หมายเหตุ
* ทั้งนี้ บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกหรือเปลี่ยนแปลงส่วนลดค่าการประกันภัย โดยจะแจ้งล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 15 วัน​
** ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการประกันภัย ค่าธรรมเนียมการบริหารกรมธรรม์ และค่าการประกันภัย เฉพาะส่วนที่เข้าเงื่อนไขตามประกาศอธิบดีสรรพากรเกี่ยวกับภาษีเงินได้ (ฉบับที่ 172) สามารถหักลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาสูงสุดไม่เกิน 100,000 บาท

ตัวแทนให้คำแนะนำ ปรึกษาฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย

ตัวแทนยินดีให้คำปรึกษาแนะนำแนวทางเพื่อที่คุณจะสามารถเลือกแผนประกันชีวิตที่เหมาะกับความต้องการของคุณ

ติดต่อสอบถามตัวแทน

ให้เราติดต่อกลับ

Scroll to Top