AIA CI PLUS ประกันโรคร้ายแรง เจอ จ่าย จบ

เอไอเอ ซีไอ พลัส ประกันโรคร้ายแรงติดปลายนวมในราคาประหยัด วางใจเรื่องค่าใช้จ่ายรักษาพยาบาล แม้ในวันที่ต้องเผชิญกับโรคร้ายแรงที่ไม่คาดดคิดและการเสียชีวิต
• รับเงินก้อน 100% ของทุนประกัน เมื่อตรวจพบโรคร้ายแรงระยะรุนแรง ตรวจพบโรคร้ายแรงระยะรุนแรง หรือเสียชีวิตทุกกรณี รับเงินก้อนทันที
• คุ้มครองครอบคลุมถึง 44 โรคร้ายแรงที่พบบ่อย ทั้งในเด็กและผู้ใหญ่ เช่น โรคมะเร็ง โรคหัวใจ โรคทางสมอง ภาวะติดเชื้อ ภาวะทุพพลภาพ
• มีความคุ้มครองการเสียชีวิตทุกกรณี 100% ของเงินเอาประกันภัย เช่น การเสียชีวิตจากอุบัติเหตุ หรือการเจ็บป่วยที่ไม่ได้เกิดจากโรคร้ายแรง

เอไอเอ ซีไอ พลัส ประกันโรคร้ายแรง พลัสความคุ้มครองชีวิต

  • ผลประโยชน์ 100% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย เมื่อตรวจพบโรคร้ายแรง หรือเสียชีวิต
  • ครอบคลุมโรคร้ายแรง 44 โรค/การรักษา
  • คุ้มครองกรณีเสียชีวิต ทั้งอุบัติเหตุ และการเจ็บป่วยอื่นๆ ที่ไม่ใช่โรคร้ายแรง
  • สมัครได้ตั้งแต่อายุ 15 วัน – 70 ปี (ให้ความคุ้มครองถึงอายุ 80 ปี)
  • เบี้ยประกันภัยใช้ลดหย่อนภาษีเงินได้

ผลประโยชน์ 100% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย​
ทั้งกรณีเจ็บป่วยด้วยโรคร้ายแรง หรือกรณีเสียชีวิต โดยบริษัทจะจ่ายเพียงอย่างใดอย่างหนึ่งเท่านั้น​

คุ้มครองกรณีเสียชีวิต
ทั้งอุบัติเหตุ และการเจ็บป่วยอื่นๆ ที่ไม่ใช่โรคร้ายแรง​

ให้ความคุ้มครองถึงอายุ 80 ปี​
ข้อยกเว้น โรคร้ายแรงที่ไม่ได้คุ้มครองถึงอายุ 80 ปี มีดังนี้​
1. กลุ่มโรคร้ายแรงสำหรับผู้เยาว์ คุ้มครองผู้เอาประกันภัยถึงอายุ 16 ปี ได้แก่ โรคไข้รูมาติกที่ทำให้หัวใจผิดปกติ โรคคาวาซากิที่ทำให้เกิดโรคแทรกซ้อนของหัวใจ โรคเบาหวานชนิดที่ 1 โรคน้ำไขสันหลังคั่งในโพรงสมองซึ่งเกิดภายหลังและต้องใส่ท่อระบาย​
2. การทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง กรณีไม่สามารถประกอบอาชีพใดๆ เพื่อรับค่าตอบแทนหรือกำไรได้ต่อเนื่องกันเป็นระยะเวลาอย่างน้อย 180 วัน (คุ้มครองตั้งแต่อายุครบ 17 ปีบริบูรณ์ จนถึงก่อนอายุครบ 70 ปีบริบูรณ์)

AIA CI PLUS

โรคร้ายแรงที่ให้ความคุ้มครองใน เอไอเอ ซีไอ พลัส

โรคร้ายแรงตามคำนิยาม เอไอเอ ซีไอ พลัส หมายถึง ความเจ็บป่วยหรือการผ่าตัดหรือการรักษาโรคร้ายแรงตามที่ระบุไว้ในสัญญาเพิ่มเติม เอไอเอ ซีไอ พลัส ที่เกิดขึ้นครั้งแรก ครอบคลุมโรคร้ายแรง 44 โรค/การรักษา​
กลุ่มโรคมะเร็งและเนื้องอก​
กลุ่มโรคหัวใจ ระบบการหายใจและระบบการไหลเวียนโลหิต​
กลุ่มโรคหลอดเลือดสมอง ระบบประสาท และกล้ามเนื้อ​
กลุ่มโรคอวัยวะและระบบการทำงานที่สำคัญของร่างกาย​
กลุ่มโรคภาวะติดเชื้อ การบาดเจ็บร้ายแรง และภาวะทุพพลภาพ​
กลุ่มโรคร้ายแรงสำหรับผู้เยาว์ (คุ้มครองผู้เอาประกันภัยถึงอายุ 16 ปี)

AIA CI PLUS

ตัวอย่างการคำนวณเบี้ย ประกันเสริมโรคร้ายแรง AIA CI PlUS

ลูกค้าเพศชาย อายุ 30 ปี ค่าเบี้ยรวม 3,160* บาท ต่อปี

  •คุ้มครอง 44 โรคร้ายแรง/การรักษา
  •คุ้มครองการเสียชีวิตทุกกรณี 1,000,000 บาท
  •ตรวจพบโรคร้ายแรง รุนแรง จ่าย 1,000,000 บาท
  •ให้ความคุ้มครองได้ถึงอายุ 80 ปี
  •เบี้ยประกันภัยใช้ลดหย่อนภาษีเงินได้

**การชำระเงิน :ชำระ 1 เดือน ,3 เดือน , 6 เดือน , รายปี
**ช่องทางการชำระ บัตรเครดิต หรือสแกนผ่าน QR Code ผ่านแอปหักผ่านบัญชี

*ค่าเบี้ยยังไม่รวมประกันชีวิตหลัก การทำประกันเสริมโรคร้ายแรง ต้องทำควบคู่กับประกันชีวิตหลัก

ข้อยกเว้นบางส่วน และระยะเวลาที่ไม่คุ้มครอง AIA CI PLUS

ข้อยกเว้นบางส่วน ของสัญญาเพิ่มเติม เอไอเอ ซีไอ พลัส
(1) สัญญาเพิ่มเติม เอไอเอ ซีไอ พลัส มีระยะเวลา ที่ไม่คุ้มครอง (Waiting Period) 60 วัน นับตั้งแต่ วันเริ่มมีผลคุ้มครองของสัญญาเพิ่มเติมนี้ หรือ หากมีการต่ออายุสัญญาเมื่อสัญญาเพิ่มเติม สิ้นผลบังคับ (Reinstatement) ให้นับแต่วันเริ่ม มีผลคุ้มครองตามการต่ออายุครั้งสุดท้าย แล้วแต่ วันใดจะเกิดขึ้นภายหลัง
(2) ความผิดปกติซึ่งแพทย์ยืนยันและมีหลักฐาน ชัดเจนว่าเกี่ยวข้องกับโรคร้ายแรงหรือโรคร้ายแรง ที่เกิดขึ้นก่อนวันเริ่มมีผลความคุ้มครองตาม กรมธรรม์นี้ หรือก่อนวันที่ให้มีการต่ออายุสัญญา เมื่อสัญญาเพิ่มเติมสิ้นผลบังคับ (Reinstatement) แล้วแต่วันใดจะเกิดขึ้นภายหลัง
(3) การฆ่าตัวตาย หรือการทําร้ายร่างกายตนเอง หรือพยายามกระทําเช่นว่านั้น
(4) การติดเชื้อไวรัสภูมิคุ้มกันบกพร่อง (HIV Positive) หรือภาวะของโรคภูมิคุ้มกันบกพร่อง (AIDS) ของผู้เอาประกันภัย ไม่ว่าจะทางตรงหรือทางอ้อม
ก็ตาม
(5) การบาดเจ็บที่เกิดขึ้นจากการกระทําของผู้เอาประกันภัย ขณะอยู่ภายใต้ฤทธิ์สุรา สารเสพติด หรือยาเสพติดให้โทษจนไม่สามารถครองสติได้

ระยะเวลาที่ไม่คุ้มครอง (Waiting Period)
• 60 วัน นับแต่วันเริ่มมีผลคุ้มครองตามสัญญาเพิ่มเติมนี้ หรือหากมีการต่ออายุสัญญาเมื่อสัญญาเพิ่มเติม สิ้นผลบังคับ (Reinstatement) ให้นับแต่วันเริ่มมีผลคุ้มครองตามการต่ออายุครั้งสุดท้าย แล้วแต่วันใด จะเกิดขึ้นภายหลัง
หมายเหตุ : คุ้มครองทันที สําหรับการเสียชีวิต ทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง

เอไอเอ ซีไอ พลัส

ตัวแทนให้คำแนะนำ ปรึกษาฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย

ตัวแทนยินดีให้คำปรึกษาแนะนำแนวทางเพื่อที่คุณจะสามารถเลือกแผนประกันชีวิตที่เหมาะกับความต้องการของคุณ

ติดต่อสอบถามตัวแทน

ให้เราติดต่อกลับ

Scroll to Top