ประกันกลุ่ม

ประกันกลุ่ม AIA

ประกันกลุ่ม คือ การจัดสรรสวัสดิการให้กับพนักงานที่ทำงานประจำ (Full-time employee) ในองค์กรธุรกิจ ทั้งภาครัฐและเอกชน โดยที่มีรูปแบบของสวัสดิการอย่างหลากหลายให้กับองค์กรธุรกิจหรือนายจ้างได้เลือกทำ เช่น การประกันชีวิต การประกันภัยอุบัติเหตุ การประกันภัยทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง การประกันสุขภาพ รวมทั้งยังมีการประกันภัยกลุ่มในรูปแบบของการออมทรัพย์รายเดือน พร้อมการจ่ายเงินชดเชยรายวันให้ในกรณีที่ผู้เอาประกันภัยเข้าพักรักษาตัวในโรงพยาบาลอีกด้วย ทั้งนี้ องค์กรธุรกิจที่สามารถสมัครเข้าร่วมประกันภัยกลุ่มจะต้องมีการจดทะเบียนการค้าเป็นนิติบุคคล พร้อมมีคุณสมบัติและเงื่อนไขตามที่บริษัทรับประกันภัยได้กำหนดไว้

AIA 5UP/5UP+

AIA 5UP/5UP+

สวัสดิการประกันกลุ่ม คุ้มครองครบ จบในแผนเดียว เพื่อพนักงานคนสำคัญของคุณ ประกันชีวิต โรคร้ายแรง อุบัติเหตุ ทุพพลภาพ และสุขภาพกลุ่ม (แบบสวัสดิการพนักงาน)

AIA 20UP/20UP+

AIA 20UP/20UP+

เพิ่มความมั่นใจให้กับพนักงานคนสำคัญ ด้วยแผนประกันครบวงจร ประกันชีวิต โรคร้ายแรง อุบัติเหตุ ทุพพลภาพ และสุขภาพกลุ่ม (แบบสวัสดิการพนักงาน)

AIA GPA CONTINENTAL

AIA GPA CONTINENTAL

เพิ่มความมั่นใจยิ่งขึ้น ว่าธุรกิจของคุณจะไม่สะดุด แม้ต้องเผชิญกับเหตุการณ์ที่ไม่คาดฝัน

AIA FLEXI PACK

FLEXI PACK

แผนประกันภัยกลุ่มแบบสำเร็จรูปที่เพิ่มความยืดหยุ่น ให้นายจ้างเลือกความคุ้มครองตามความต้องการที่หลากหลายของแต่ละองค์กร และปรับเปลี่ยนวงเงินผลประโยชน์ภายใต้งบประมาณที่กำหนด

ตัวแทนยินดีให้คำปรึกษาแนะนำแนวทางเพื่อที่คุณจะสามารถเลือกแผนประกันชีวิตที่เหมาะกับความต้องการของคุณ

ติดต่อสอบถามตัวแทน

ให้เราติดต่อกลับ

Scroll to Top