AIA GPA CONTINENTAL ประกันอุบัติเหตุกลุ่ม

AIA GPA CONTINENTAL

AIA GPA CONTINENTAL เพิ่มความมั่นใจยิ่งขึ้น ว่าธุรกิจของคุณจะไม่สะดุด แม้ต้องเผชิญกับเหตุการณ์ที่ไม่คาดฝัน

ช่วงอายุผู้ขอเอาประกันภัย
15 – 64 ปี

สำหรับองค์กรขนาด
5 – 200 คน

ความคุ้มครอง
การสูญเสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ ทุพพลภาพ และ ค่ารักษาพยาบาลเนื่องจากอุบัติเหตุ

กฎเกณฑ์การเลือกแผนประกันภัย
– 1 กรมธรรม์สามารถประกอบด้วยแผนประกันภัยไม่เกินกว่า 3 แผน (กำหนดแผนประกันได้สูงสุด 3 แผนต่อ 1 กรมธรรม์)
– พนักงานที่มีสิทธิ์เอาประกันภัยและอยู่ในตำแหน่งเดียวกัน จะต้องสมัครทำประกันภัยในแผนเดียวกัน
– พนักงานทั้งหมดจะต้องเข้าร่วมการประกันภัย
– พนักงานที่ใช้รถจักรยานยนต์ในการปฏิบัติงาน สามารถเลือกแผนขั้นสูงสุดได้เพียงแผนที่ 3 เท่านั้น
– ให้ความคุ้มครองแก่พนักงานประจำที่มีอายุ 15-65 ปี ซึ่งปฏิบัติงานเต็มเวลาในวันที่เริ่มมีผลบังคับความคุ้มครองตามกรมธรรม์
– ธุรกิจเกี่ยวกับสถานพยาบาล โรงพยาบาล หรือคลินิก ซึ่งมีบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับอาชีพทางการแพทย์ ได้แก่ แพทย์ พยาบาล หรืออื่นๆ ที่คล้ายคลึง บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการนำเสนอให้เฉพาะการประกันภัยอุบัติเหตุแบบไม่มีค่ารักษาพยาบาล

ผลประโยชน์เพิ่มเติม
– กรณีเสียชีวิตเนื่องจากเจ็บป่วยและอุบัติเหตุ ได้รับจำนวนเงินเอาประกันภัยตั้งแต่ 1,000 บาท ถึง 10,000 บาท
– คุ้มครองกรณีเกิดอุบัติเหตุเสียชีวิตขณะขับขี่หรือซ้อนท้ายรถจักรยานยนต์ จ่ายเต็มจำนวนเงินเอาประกันภัย 100%
– คุ้มครองกรณีถูกฆาตกรรม หรือถูกลอบทำร้าย จ่ายเต็มจำนวนเงินเอาประกันภัย 100%
– จ่ายค่าชดเชยกรณีสูญเสียมือ เท้า นิ้วมือ นิ้วเท้า สายตา ความสามารถการได้ยินอื่นๆ ตามสัดส่วนที่ระบุไว้ในกรมธรรม์

ข้อยกเว้นบางส่วน
บริษัทจะไม่จ่ายเงินตามกรมธรรม์ประกันภัย เมื่อปรากฏว่า
– สมาชิกฆ่าตัวตาย (กระทำอัตวินิบาตกรรม) ด้วยใจสมัครภายใน 1 ปีนับตั้งแต่วันที่เข้าร่วมประกันภัย
– สมาชิกถูกผู้รับประโยชน์ฆ่าตายโดยเจตนา

หมายเหตุ
ผู้ซื้อควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง / ผลประโยชน์ เงื่อนไข ความคุ้มครองโดยละเอียดให้เป็นไปตามข้อกำหนดและเงื่อนไขที่ระบุไว้ในกรมธรรม์

AIA GPA CONTINENTAL แผนประกันภัยอุบัติเหตุกลุ่มสําหรับพนักงานองค์กร

• จํานวนเงินเอาประกันภัยทุกกรณีทั้งเจ็บป่วยและอุบัติเหตุจํานวนตั้งแต่ 1,000 ถึง 10,000 บาท
ความคุ้มครอง
• เกิดอุบัติเหตุเสียชีวิตจากกรณีมึนเมาสุราจ่ายเต็มจํานวนเงินเอาประกันภัย 100% โดยไม่ต้องตรวจแอลกอฮอล์
เพิ่มเติมพิเศษ
• เกิดอุบัติเหตุเสียชีวิตขณะขับขี่หรือซ้อนท้ายรถจักรยานยนต์จ่ายเต็มจํานวนเงินเอาประกันภัย 100%
• ถูกฆาตกรรม หรือ ถูกลอบทําร้ายจ่ายเต็มทุนจํานวนเงินเอาประกันภัย 100%
• จ่ายค่าชดเชยกรณีสูญเสียมือ/เท้า นิ้วมือนิ้วเท้า สูญเสียสายตา สูญเสียความสามารถการได้ยินอื่น ๆ ตามสัดส่วนที่ระบุไว้ในกรมธรรม์
• กรณีเสียชีวิตเนื่องจากอุบัติเหตุสาธารณภัย จ่ายชดเชยให้ 2 เท่า ของจํานวนเงินเอาประกันภัยอุบัติเหตุ

AIA GPA CONTINENTAL แผนประกันแบบ คอนติเนนทัล

AIA GPA CONTINENTAL การพิจารณาแบ่งขั้นอาชีพตามลักษณะธุรกิจ

ลักษณะธุรกิจ สําหรับการกําหนดจํานวนเงินเอาประกันภัย และค่าเบี้ยประกันภัย
ขั้นอาชีพ 1
คนขายต้นไม้ ทําสวนครัว เพาะต้นไม้ในร้านขายต้นไม้ ซึ่งไม่ใช่การทําสวนขนาดใหญ่หรือไร่นา วิทยาลัย (อาจารย์ และ/หรือ พนักงานประจําสํานักงานทั่วไป) ธนาคาร บริษัทประกันภัย และกิจการที่คล้ายคลึงกัน การผลิตนาฬิกา เครื่องดนตรี เครื่องกีฬา เกมส์และของเล่นเด็ก รับออกแบบหรือเขียนแบบในสํานักงาน บริการด้านคอมพิวเตอร์ นางพยาบาล สถานพักฟื้น โรงพยาบาล และอื่น ๆ สถานีวิทยุกระจายเสียง โรงมหรสพ (รวมถึงโรงภาพยนตร์) หรือ โรงแรม แคดดี้สนามกอล์ฟ พนักงานธุรการในสนามกีฬา ให้เช่าหรือสปอร์ตคลับซึ่งไม่รวมโค้ชนักกีฬาและนักกีฬา พนักงานธุรการขายและออกตั๋วเครื่องบินในสํานักงาน
ขั้นอาชีพ 2
การทํานาทําสวนทั่วไป และเลี้ยงสัตว์ การผลิตปุ๋ย การทําสบู่ ไขทําสบู่ เทียน และกาว การทําไม้กวาด ทําแปรง เครื่องหวาย และ เครื่องจักสาน การทําเครื่องใช้จากงา เขา กระดูกสัตว์ การตีพิมพ์ การหุ้มปก การทําเครื่องปั้นดินเผา การเจียรไน และขัดหิน นักแสดงชาย นักแสดงหญิง การแสดงออร์เคสตร้า และอุปรากร การทําภาพยนตร์ การจัดพิมพ์โฆษณา ผู้ผลิต และกลั่นสุรา ผลิตภัณฑ์อาหารนม โรงงานบรรจุขวด ซึ่งไม่รวมเครื่องดื่มผสมแอลกอฮอล์ อาหารสําเร็จรูป และอาหารกระป๋อง รองเท้า สินค้าจําพวกเครื่องหนัง เครื่องตกแต่งบ้าน และผลิตภัณฑ์ที่ทําจากไม้ ผลิตภัณฑ์พลาสติก การทอผ้า การผลิตผ้า และสินค้าผ้า การบริการซักรีด พนักงานเดินตลาด สถานที่ขายและบริการซ่อมรถยนต์ จักรยานยนต์ อู่ซ่อมรถ คาร์แคร์ ขายและติดตั้ง เครื่องปรับอากาศ ตัวแทนธุรกิจนําท่องเที่ยว ผู้จัดนําเที่ยว หรือ ไกด์นําเที่ยว ร้านอาหาร ภัตตาคาร
ขั้นอาชีพ 3
การตัดต้นไม้ใหญ่ ทําป่าไม้ กรดชนิดบางเบา น้ํามันขัดเงา และเคมีภัณฑ์ชนิดอื่นๆ โรงงานผลิตปูนซิเมนต์ หรือปูนขาว ผลิตภัณฑ์
ซิเมนต์ การติดตั้งท่อ การฟอกหนัง การผลิตแก้วและผลิตภัณฑ์จากแก้ว การเชื่อมโลหะด้วยไฟฟ้า ผลิตภัณฑ์แผ่นโลหะ (ทําเป็น รูปแบบ เช่น หลังคา) การฟอกหนังเทียม คลังสินค้า และอุตสาหกรรมห้องเย็น ขับขี่หรือประจํารถขนส่งไปรษณีย์หรือรับส่ง พัสดุภัณฑ์ การผลิตยานยนต์
หมายเหตุ:
1. การคิดเบี้ยประกันภัยโดยแบ่งขั้นอาชีพตามตารางข้างต้นดังกล่าว โดยแยกตามลักษณะของธุรกิจหลัก แต่อย่างไรก็ตาม การพิจารณาลักษณะของธุรกิจใดๆ จะพิจารณาถึง สภาพแวดล้อม ที่สมาชิกปฏิบัติงานอยู่ สถานที่ตั้งของโรงงาน มาตรการความปลอดภัย ประวัติการเสียชีวิตจากการบาดเจ็บหรือการเจ็บป่วย การบริหาร ตลอดจนนโยบายของบริษัท โดยที่อัตราดังกล่าวอาจเปลี่ยนแปลงได้ ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงลักษณะของธุรกิจตามขั้นอาชีพที่แสดงไว้ตามตารางข้างต้น
2. ไม่รับประกันภัยอาชีพที่มีความเสี่ยงภัยสูง ที่ไม่ได้อยู่บนบก ขึ้นที่สูงมากจากพื้นดิน ลงใต้ดิน ออกนอกชายฝั่งแม่น้ําหรือทะเล เกี่ยวข้องกับวัตถุระเบิดหรือสารเคมีติดไฟได้ น้ํามันและ แก๊ส หรือทํางานกลางแจ้งโดยใช้เครื่องจักรกลหนัก ทํางานกับสัตว์อันตราย รวมถึงคนงานที่ไม่ได้ทํางานประจําเต็มเวลา เช่น ขับขี่รถจักรยานยนต์เป็นงานประจํา คนขับรถเครน รถยก หรือขับเคลื่อนเครื่องจักรอื่นๆ ในงานการก่อสร้าง หรือขนถ่ายเครื่องจักรหนักกลางแจ้ง ช่างเลื่อยจักร ช่างไฟฟ้าแรงสูง ขึ้นเสาไฟฟ้า ช่างก่อสร้าง ช่างติดตั้งและช่างซ่อมที่ต้องขึ้นอาคารสูง ทํางานในโรงไฟฟ้าแรงสูง โรงงานปรมาณู ขุดเจาะน้ํามัน ผลิตถ่านโค้ก พนักงานเลี้ยงสัตว์อันตรายในสวนสัตว์ หรือ ใช้อาวุธปืน ระเบิด และอาวุธมีคมในงานประจํา เป็นต้น

กฎเกณฑ์การพิจารณารับประกันภัย
1. คุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมการประกันภัย
  – พนักงานที่มีสิทธิ์จะต้องเป็นพนักงานประจําที่ปฏิบัติงานเต็มเวลาและเป็นผู้ที่มี อายุตั้งแต่ 15 ปี และไม่เกิน 65 ปี ในวันที่ความคุ้มครองตามกรมธรรม์มีผลบังคับ
2. ระดับขั้นอาชีพ
  – การประกันภัยจะให้ความคุ้มครองแก่ธุรกิจที่มีความเสี่ยงไม่เกินระดับอาชีพขั้น 3
  – ธุรกิจที่เกี่ยวกับสถานพยาบาล โรงพยาบาล หรือคลินิคซึ่งมีบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับอาชีพ ทางการแพทย์ ได้แก่ แพทย์ พยาบาล หรืออื่นๆ ที่คล้ายคลึงกันสามารถเลือกแผน ความคุ้มครองเฉพาะแผนประกันภัยอุบัติเหตุกลุ่ม แบบไม่มีค่ารักษาพยาบาล เท่านั้น
3. เบี้ยประกันภัย
  – เบี้ยประกันจะต้องชําระเป็นรายปี และเบี้ยประกันรวมต่อกลุ่มต้องไม่ต่ํากว่า 3,000 บาท
4. หลักเกณฑ์ในการเข้าร่วมเป็นสมาชิก
  – พนักงานทั้งหมดจะต้องเข้าร่วมทําประกันภัย และพนักงานที่ใช้รถจักรยานยนต์ใน การปฏิบัติงาน สามารถเลือกแผนความคุ้มครองขั้นสูงสุดคือแผน 3 เท่านั้น
  – พนักงานที่มีสิทธิ์เอาประกันภัยทั้งหมดจะต้องกรอกใบสมัครเอาประกันภัยพนักงาน (การ์ดเขียว) และส่งเอกสารทั้งหมดให้กับ เอไอเอ
  – วันที่เริ่มมีผลบังคับของพนักงานใหม่ที่มีสิทธิ์สมัครขอเอาประกันภัย คือ วันถัดไปหลังจากบริษัท ได้รับหลักฐานการสมัครทําประกันครบถ้วนแล้ว
5. การเลือกแผนประกันภัย
  – พนักงานที่มีสิทธิ์เอาประกันภัย และอยู่ในตําแหน่งเดียวกัน จะต้องสมัครทําประกันภัย แผนเดียวกันเท่านั้น
  – 1 กรมธรรม์ สามารถกําหนดแผนประกันสูงสุดได้ 3 แผน
6. ข้อยกเว้น
จะไม่คุ้มครองความสูญเสีย การเสียชีวิต การสูญเสียอวัยวะ และการทุพพลภาพ ซึ่งเกิดขึ้นโดยตรงหรือโดยอ้อม ทั้งหมดหรือบางส่วน เนื่องจากเหตุใดเหตุหนึ่งดังต่อไปนี้
  – การทําร้ายตนเอง หรือการพยายามกระทําเช่นว่านั้น ในขณะที่รู้สึกผิดชอบ หรือ
วิกลจริตหรือไม่ก็ตาม
  – สงคราม (ไม่ว่าจะประกาศหรือไม่ก็ตาม) การรุกราน หรือการกระทําของศัตรูต่างชาติ สงครามกลางเมือง การปฏิวัติ การกบฏ การที่ประชาชนก่อความวุ่นวาย ถึงขนาด ลุกฮือขึ้นต่อต้านรัฐบาล การจลาจลการนัดหยุดงาน การปฏิบัติการของผู้ก่อการร้าย
  – ขณะที่สมาชิกผู้เอาประกันภัยก่ออาชญากรรม หรือขณะถูกจับกุม หรือหลบหนีการจับกุม
  – ขณะที่สมาชิกผู้เอาประกันภัยกําลังขึ้นหรือกําลังลง หรือขณะโดยสารอยู่ในอากาศ ยานที่มิได้จดทะเบียนเพื่อบรรทุกผู้โดยสาร และมิได้ประกอบการโดย สายการบิน พาณิชย์ หรือขณะที่ผู้เอาประกันภัยขับขี่ หรือปฏิบัติหน้าที่เป็นพนักงานประจํา อากาศยานใดๆ

เอกสารประกอบการสมัคร
– ใบคําขอเอาประกันภัยกลุ่มสําหรับนายจ้าง และประทับตรายางขององค์กร
– สําเนาหนังสือจดทะเบียนการค้าเป็นนิติบุคคล
– สรุปรายละเอียดของพนักงานในแบบข้อมูลพนักงาน แผ่นดิสก์ หรือส่งอีเมล์
– สําเนาบัตรประชาชนพนักงาน
– เช็คชําระค่าเบี้ยประกันภัยสั่งจ่าย “ บริษัท เอไอเอ จํากัด”

การนําส่งผลงานและการบริการ
ผู้ประสานงานขายฝ่ายประกันประกันธุรกิจองค์กร ชั้น 18 เอไอเอ ทาวเวอร์ 2

ตัวแทนให้คำแนะนำ ปรึกษาฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย

ตัวแทนยินดีให้คำปรึกษาแนะนำแนวทางเพื่อที่คุณจะสามารถเลือกแผนประกันชีวิตที่เหมาะกับความต้องการของคุณ

ติดต่อสอบถามตัวแทน

ให้เราติดต่อกลับ

Scroll to Top