แผนประกันแบบที่คุณต้องการ

การเลือกแผนประกันขึ้นอยู่กับความต้องการของแต่ละบุคคล

ประกันสุขภาพ

ประกันเพื่อความคุ้มครองเมื่อเกิดปัญหาด้านสุขภาพ จะครอบคลุมค่าใช้จ่ายทางการแพทย์

ประกันชีวิต

ประกันภัยที่จัดทำเพื่อให้ความคุ้มครองและสนับสนุนในกรณีที่ผู้เอาประกันภัยเสียชีวิต

ประกันโรคร้ายแรง

ประกันที่จะช่วยให้คุณได้รับเงินเป็นจำนวนเงินก้อนเมื่อคุณติดเชื้อหรือเป็นโรคร้ายแรง

ประกันสุขภาพเด็ก

ประกันที่ออกแบบมาเพื่อคุ้มครองสุขภาพและการรักษาพยาบาลของเด็กในช่วงวัยเยาว์

ประกันชีวิตควบการลงทุน

ประกันที่คุ้มครองชีวิตของผู้เอาประกันภัยและการลงทุน ให้ได้รับผลตอบแทนในอนาคต

ประกันสะสมทรัพย์

ประกันสะสมทรัพย์

ประกันที่เป็นการรวบรวมเงินเข้ามาในระยะเวลาที่กำหนด แล้วจะมีการจ่ายเงินให้กับผู้เอาประกัน

ประกันชีวิตเพื่อลูกค้าสินทรัพย์สูง

ประกันภัยที่จัดทำเพื่อให้ความคุ้มครองและสนับสนุนในกรณีที่ผู้เอาประกันภัยเสียชีวิต

ประกันบำนาญ

ประกันที่มุ่งเน้นการเตรียมเงินหรือรายได้ในช่วงเวลาหลังการเกษียณอายุหรือการหยุดงาน

ประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคล

ประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคล

ประกันที่ให้ความคุ้มครองในกรณีที่ผู้เอาประกันภัยประสบอุบัติเหตุที่ทำให้เสียชีวิตหรือได้รับบาดเจ็บ

ตัวแทนยินดีให้คำปรึกษาแนะนำแนวทางเพื่อที่คุณจะสามารถเลือกแผนประกันชีวิตที่เหมาะกับความต้องการของคุณ

ติดต่อสอบถามตัวแทน

ให้เราติดต่อกลับ

Scroll to Top