AIA ISSARA PRESTIGE PLUS ประกันชีวิตแบบยูนิต ลิงค์

AIA ISSARA PRESTIGE PLUS

แบบประกัน เอไอเอ อิสระ เพรสทีจ พลัส (ยูนิต ลิงค์) ประกันสำหรับคนรักอิสระ โดดเด่นด้วยความคุ้มครองที่สูงกว่า พร้อมความยืดหยุ่นสูง สามารถปรับเปลี่ยนได้ทุกช่วงของชีวิต เพิ่มโอกาสได้รับผลตอบแทนสูงผ่านทางกองทุนรวมที่ได้รับการเลือกสรรโดยเอไอเอ อีกหนึ่งทางเลือกในการวางแผนสินทรัพย์ล่วงหน้า เพื่อส่งต่อความมั่งคั่งอย่างมืออาชีพ
• อุ่นใจเพิ่มขึ้นสามารถซื้อสัญญาเพิ่มเติมได้หลากหลาย ทั้งสัญญาเพิ่มเติมแบบ PPR และ UDR
• มีความยืดหยุ่นสูง สามารถปรับเปลี่ยนได้ทุกช่วงของชีวิต เพิ่ม/ลด ความคุ้มครอง หรือหยุดพักชำระเบี้ยประกันภัย (ภายใต้เงื่อนไขบริษัทกำหนด)
• เพิ่มโอกาสได้รับผลตอบแทนที่มากกว่าแบบประกันทั่วไป เบี้ยประกันภัยหลังหักค่าใช้จ่าย จะถูกนำไปลงทุนผ่านกองทุนรวมที่เลือกสรรโดย AIA
• มีส่วนลดค่าการประกันภัย (COI) ในกรณีสุขภาพมาตรฐานและดีกว่ามาตรฐาน สำหรับจำนวนเงินเอาประกันหลักเพื่อความคุ้มครองตั้งแต่ 10 ล้านบาทขึ้นไป
• โบนัสพิเศษยามเกษียณ (Retirement Bonus) 0.45% ต่อปี

AIA ISSARA PRESTIGE PLUS ประกันชีวิตเพื่อความคุ้มครอง

• เหมาะกับการทำเพื่อส่งมอบทรัพย์สินให้ลูกหลาน
• เลือกระยะเวลาชำระเบี้ยประกันได้
• คุ้มครองตลอดชีพ (ถึงอายุครบ 99 ปี)
• รับส่วนลดเบี้ยประกันภัย ในกรณีที่มีสุขภาพดีกว่ามาตรฐาน

เอไอเอ อิสระ เพรสทีจ พลัส (ยูนิต ลิงค์)

รับสิทธิการเป็นสมาชิกโครงการ AIA Prestige Club ทันทีที่สมัคร เพื่อรับเอกสิทธิ์ฟรีมากมายเช่น บัตรตรวจสุขภาพประจำปี, บริการรถลีมูซีน
รับสิทธิพิเศษบริการจัดการดูแลผู้ป่วยรายบุคคลโดย Medix ลูกค้าจะได้พบทีมแพทย์ส่วนตัวที่จัดตั้งขึ้นโดยเฉพาะ พร้อมเข้าถึงเครือข่ายแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางหลากหลายสาขากว่า 4,000 คนทั่วโลก ที่จะช่วยดูแลลูกค้าในทุกขั้นตอนทางการแพทย์ ตั้งแต่การวินิจฉัย การตรวจรักษา ไปจนถึงการพักฟื้น

เอไอเอ อิสระ เพรสทีจ พลัส (ยูนิต ลิงค์)
เอไอเอ อิสระ เพรสทีจ พลัส (ยูนิต ลิงค์)
เอไอเอ อิสระ เพรสทีจ พลัส (ยูนิต ลิงค์)
เอไอเอ อิสระ เพรสทีจ พลัส (ยูนิต ลิงค์)
AIA ISSARA PRESTIGE PLUS
เอไอเอ อิสระ เพรสทีจ พลัส (ยูนิต ลิงค์)
AIA ISSARA PRESTIGE PLUS

เงื่อนไขการรับประกัน เอไอเอ อิสระ เพรสทีจ พลัส (ยูนิต ลิงค์)

ระยะเวลาคุ้มครอง
– ตลอดชีพ (ถึงอายุ 99 ปี)

ระยะเวลาชำระเบี้ยประกันภัย
– 10 ปี หรือ 20 ปี

ช่วงอายุผู้ขอเอาประกันภัย
– 15 วัน – 70 ปี

จำนวนเงินเอาประกันภัยขั้นต่ำ / แผน
– 10 ล้านบาทขึ้นไป

ส่วนลดเบี้ยประกันภัย
– รับส่วนลดค่าการประกันภัย (COI) 10% และ 15% ของอัตราค่าการประกันภัย สำหรับผู้เอาประกันภัยที่มีสุขภาพมาตรฐานและสุขภาพดีกว่ามาตรฐานตามลำดับ*

ผลประโยชน์ความคุ้มครอง
– กรณีเสียชีวิต
รับจำนวนเงินเอาประกันภัยสำหรับเบี้ยประกันภัยหลักเพื่อความคุ้มครองบวกด้วยมูลค่ารับซื้อคืนหน่วยลงทุน
– กรณีทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง
รับจำนวนเงินเอาประกันภัยสำหรับผลประโยชน์กรณีทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง
ทั้งนี้ การจ่ายผลประโยชน์กรณีทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิงนี้จ่ายเพียงครั้งเดียวตลอดอายุกรมธรรม์ โดยกรมธรรม์จะยังคงมีผลบังคับต่อไป ตามข้อกำหนดและเงื่อนไขของกรมธรรม์
– กรณีครบกำหนดสัญญา
รับมูลค่ารับซื้อคืนหน่วยลงทุน ณ วันครบกำหนดสัญญา

หมายเหตุ
* ทั้งนี้ บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกหรือเปลี่ยนแปลงส่วนลดค่าการประกันภัย โดยแจ้งล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 15 วัน
** ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการประกันภัย ค่าธรรมเนียมการบริหารกรมธรรม์ และค่าการประกันภัย เฉพาะส่วนที่เข้าเงื่อนไขตามประกาศอธิบดีสรรพากรเกี่ยวกับภาษีเงินได้ (ฉบับที่ 172) สามารถหักลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาสูงสุดไม่เกิน 100,000 บาท

ตัวแทนให้คำแนะนำ ปรึกษาฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย

ตัวแทนยินดีให้คำปรึกษาแนะนำแนวทางเพื่อที่คุณจะสามารถเลือกแผนประกันชีวิตที่เหมาะกับความต้องการของคุณ

ติดต่อสอบถามตัวแทน

ให้เราติดต่อกลับ

Scroll to Top