AIA H&S EXTRA (New Standard) ประกันสุขภาพมี OPD

AIA H&S EXTRA (New Standard)

AIA H&S Extra (new standard) ให้คุณคลายกังวลหากเกิดเหตุการณ์ไม่คาดฝัน หมดห่วงเรื่องค่ารักษาตัวหากเจ็บป่วย อุ่นใจด้วยความคุ้มครองที่ครอบคลุมค่ารักษาพยาบาล ทั้งผู้ป่วยใน และผู้ป่วยนอก
• อายุรับประกันตั้งแต่ 11 ปี – 75 ปี ต่ออายุถึง 98 ปี
• คุ้มครองทั้งกรณีผู้ป่วยใน (IPD) และกรณีผู้ป่วยนอก (OPD)
• จ่ายผลประโยชน์ค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยนอกตามจำนวนเงินที่จ่ายจริง สูงสุดไม่เกินผลประโยชน์ต่อรอบปีกรมธรรม์ตามที่ระบุไว้
• ไม่ป่วยก็มีเงินคืน หากไม่เคลม รับผลประโยชน์เงินคืนพิเศษ สูงสุด 24%*
• เบี้ยเริ่มต้นไม่แพง ให้คุณเลือกแผนความคุ้มครองได้ตามงบประมาณ

*เงินคืนพิเศษสูงสุด 24% คำนวณจากอัตราเบี้ยประกันภัยของแผน 2500 เพศชายอายุ 21-25 ปี โดยรับผลประโยชน์เงินคืนพิเศษเมื่อ
– สัญญาเพิ่มเติมนี้มีผลคุ้มครองต่อเนื่องมาไม่น้อยกว่า 1 ปี (โดยต้องไม่มีการขาดอายุหรือยกเลิกสัญญาเพิ่มเติมนี้ระหว่างปีกรมธรรม์)
– ไม่มีการเคลมค่ารักษาภายในรอบปีกรมธรรม์นั้นๆ
– ไม่เสียชีวิตในรอบปีกรมธรรม์์ที่ผ่านมา
– มีการชำระเบี้ยฯ ในงวดถัดไป หากเป็นรายเดือนต้องชำระอย่างน้อย 3 งวด

AIA H&S Extra (New Standard) ไม่เคลม มีเงินคืน

AIA H&S Extra (New Standard) ไม่เคลม มีเงินคืน

แบบประกันนี้ยังมีเงื่อนไขพิเศษ “ไม่เคลม มีเงินคืน” คือ หากไม่มีการเคลมใด ๆ ในรอบปีกรมธรรม์ใด รวมทั้งได้มีการชำระเบี้ยประกันภัยในรอบกรมธรรม์ถัดไปโดยไม่มีการขาดอายุหรือยกเลิกสัญญา ผู้เอาประกันภัยก็จะได้รับผลประโยชน์เงินคืนพิเศษ

AIA H&S Extra (New Standard) ประกันไซส์เล็กที่คุ้มครองแบบคุ้มๆ

ไม่ต้องลังเลอีกต่อไป! สำหรับใครที่อยากทำประกันสุขภาพแต่ยังเสียดายค่าเบี้ยประกัน AIA H&S Extra (New Standard) พร้อมช่วยแบ่งเบาค่ารักษายามเจ็บป่วยไม่ว่าจะป่วยหนักหรือป่วยเบาเราก็คุ้มครอง แถมมีเงินคืนให้เป็นของขวัญสำหรับคนสุขภาพดี หากไม่มีการเคลมเลยตลอดปี
• เจ็บป่วยมีค่ารักษา ครอบคลุมทั้งเคสผู้ป่วยในและผู้ป่วยนอก
• ไม่ป่วยก็มีเงินคืน หากไม่เคลม รับผลประโยชน์เงินคืนพิเศษ สูงสุด 24%*
• เบี้ยเริ่มต้นไม่แพง ให้คุณเลือกแผนความคุ้มครองได้ตามงบประมาณ

สุขภาพดี เป็นยอดปรารถนาของทุกคน แต่การเจ็บป่วยยังเป็นความเสี่ยงที่เกิดขึ้นได้ ไม่ว่ากับตัวคุณเองหรือคนที่คุณรัก ซึ่งนอกจากจะเสียสุขภาพ เสี่ยงชีวิตแล้ว ยังอาจเสียค่าใช้จ่ายจํานวนมากได้อีกด้วย ประกันสุขภาพจึงช่วยลดภาระทางการเงินให้คุณในยามที่คุณต้องเจอกับ โรคภัยไข้เจ็บ เพื่อให้ฟื้นคืนสู่สุขภาพดีในเวลาสั้นที่สุด

AIA H&S EXTRA (new standard)

ระยะเวลาที่ไม่คุ้มครอง (Waiting Period) ของสัญญาเพิ่มเติม เอไอเอ เอช แอนด์ เอส เอ็กซ์ตร้า บริษัทจะไม่จ่ายผลประโยชน์ตามสัญญาเพิ่มเติมนี้ สําหรับการป่วยใด ๆ ตามกรณี ดังต่อไปนี้
1. การป่วยใดๆ ที่เกิดขึ้นในระยะเวลา 30 วัน นับแต่วันเริ่มมีผลคุ้มครองตามสัญญาเพิ่มเติมนี้ หรือวันที่บริษัทอนุมัติให้เพิ่มผลประโยชน์ ของสัญญาเพิ่มเติมนี้ แล้วแต่กรณีใดจะเกิดขึ้นภายหลัง
2. การป่วยดังต่อไปนี้ ที่เกิดขึ้นในระยะเวลา 120 วัน นับแต่วันเริ่มมีผลคุ้มครองตามสัญญาเพิ่มเติมนี้ หรือวันที่บริษัทอนุมัติให้เพิ่ม ผลประโยชน์ของสัญญาเพิ่มเติมนี้ แล้วแต่กรณีใดจะเกิดขึ้นภายหลัง ได้แก่
• ไส้เลื่อนทุกชนิด
• ต้อเนื้อ หรือต้อกระจก
• การตัดทอนซิล หรืออดีนอยด์
• เยื่อบุโพรงมดลูกเจริญผิดที่

ข้อยกเว้นบางส่วน ของสัญญาเพิ่มเติม เอไอเอ เอช แอนด์ เอส เอ็กซ์ตร้า
1. ภาวะที่เป็นผลจากความผิดปกติที่เกิดขึ้นแต่กําเนิด หรือระบบการสร้างอวัยวะของร่างกายไม่สมบูรณ์แต่กําเนิด หรือโรคทางพันธุกรรม หรือความผิดปกติในการพัฒนาการของร่างกาย
2. การตรวจรักษาหรือการผ่าตัดเพื่อเสริมสวย หรือการแก้ไขปัญหาผิวพรรณ
3. การตั้งครรภ์ แท้งบุตร ทําแท้ง การคลอดบุตร โรคแทรกซ้อนจากการตั้งครรภ์ การแก้ไขปัญหาการมีบุตรยาก (รวมถึงการสืบวิเคราะห์ และการรักษา) การทําหมันหรือการคุมกําเนิด

ตารางผลประโยชน์ เอไอเอ เอช แอนด์ เอส เอ็กซ์ตร้า

ตารางเบี้ยประกันสุขภาพ เอไอเอ เอช แอนด์ เอส เอ็กซ์ตร้า

ตัวแทนให้คำแนะนำ ปรึกษาฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย

ตัวแทนยินดีให้คำปรึกษาแนะนำแนวทางเพื่อที่คุณจะสามารถเลือกแผนประกันชีวิตที่เหมาะกับความต้องการของคุณ

ติดต่อสอบถามตัวแทน

ให้เราติดต่อกลับ

Scroll to Top