AIA 20 PAY LINK (UNIT LINKED) ประกันชีวิตแบบยูนิต ลิงค์

AIA 20 PAY LINK

AIA 20 PAY LINK (Unit Linked) ประกันชีวิตควบการลงทุน ที่ให้ทั้งความคุ้มครองชีวิตและเพิ่มโอกาสได้รับผลตอบแทนจากกองทุนรวมชั้นนำที่ได้รับการคัดสรรโดย เอไอเอ
• มีเงินก้อนทิ้งไว้ให้คนข้างหลัง
• ชำระเบี้ยประกันภัย เพียง 20 ปี แต่คุ้มครองถึงอายุ 99 ปี หรือตราบเท่าที่มูลค่ารับซื้อคืนหน่วยลงทุน เพียงพอหักค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ตามตารางค่าธรรมเนียมกรมธรรม์
• เบี้ยประกันภัยเริ่มต้นเพียง 1,000 บาทต่อเดือน*
• คุ้มครองแบบรอบด้านด้วยสัญญาเพิ่มเติมด้านสุขภาพ โรคร้ายแรง และอุบัติเหตุ
• ดูแลการลงทุนโดยผู้เชี่ยวชาญระดับโลก ด้วยบริการ AIA InvestPro

AIA SMART WEALTH (UNIT LINKED) ที่ให้คุณอุ่นใจ เพราะมีเงินก้อนทิ้งไว้ให้คนที่อยู่ข้างหลัง

• ลดหย่อนภาษีได้ ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการประกันภัย ค่าธรรมเนียมการบริหารกรมธรรม์ และค่าการประกันภัย (COI) สามารถหักลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาสูงสุดไม่เกิน 100,000 บาท ตามประกาศอธิบดีกรมสรรพากร (ฉบับที่ 172)

• ผลประโยชน์กรณีเสียชีวิต รับจำนวนเงินที่มากกว่าระหว่าง 1. จำนวนเงินเอาประกันภัย หัก จำนวนเงินที่ถอนจากการขายคืนหน่วยลงทุนของเบี้ยประกันภัยหลักทั้งหมด (ถ้ามี) กับ 2. มูลค่ารับซื้อคืนหน่วยลงทุนของเบี้ยประกันภัยหลัก บวกด้วย 5 เท่าของเบี้ยประกันภัยหลักปีแรก รวมกับ มูลค่ารับซื้อคืนหน่วยลงทุนของเบี้ยประกันภัยเพิ่มเติมพิเศษ (ถ้ามี)

• วางแผนการเงินล่วงหน้าได้ง่าย พร้อมคุ้มครองตลอดชีพ (ถึงอายุ 99 ปี) ชำระเบี้ยฯ 20 ปี ได้รับความคุ้มครองไปจนถึงอายุ 99 ปี หรือตราบเท่าที่ มูลค่ารับซื้อคืนหน่วยลงทุน เพียงพอหักค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ตามตารางค่าธรรมเนียมกรมธรรม์

• อุ่นใจด้วยความคุ้มครองชีวิตสูง มอบความคุ้มครองชีวิตสูงกว่าแบบประกันชีวิตทั่วไป เมื่อจ่ายเบี้ยเท่ากัน

• รับส่วนลดค่าประกันภัย (COI) เมื่อมีจำนวนเงินเอาประภัย 10 ล้านบาทขึ้นไป รับส่วนลดค่าการประกันภัย 10% และ 15% ของอัตราค่าการประกันภัย สำหรับผู้เอาประกันภัยที่มีสุขภาพมาตรฐานและดีกว่ามาตรฐานตามลำดับ* *ทั้งนี้ บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกหรือเปลี่ยนแปลงส่วนลดค่าการประกันภัย โดยจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 15 วัน

• เพิ่มโอกาสได้รับผลตอบแทนที่มากกว่าแบบประกันทั่วไป เบี้ยประกันภัยหลังหักค่าธรรมเนียมกรมธรรม์ จะถูกนำไปลงทุนผ่านกองทุนรวม AIA Asset Allocation Funds 6 กอง ที่สามารถเลือกกองทุนได้ตามระดับความเสี่ยง ซึ่งได้รับการดูแลโดยกลุ่มผู้เชียวชาญด้านการลงทุนของเอไอเอ และบริหารงานโดยผู้จัดการกองทุนที่มีชื่อเสียงระดับโลก ได้แก่ Baillie Gifford, BlackRock, Wellington Management และ Capital Group คำเตือน: การลงทุนมีความเสี่ยงผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไข ผลตอบแทน และความเสี่ยง ก่อนตัดสินใจลงทุน ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ กองทุนรวมภายใต้กรมธรรม์เอไอเอยูนิต ลิงค์ (aia.co.th) ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวม มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต

• สัญญาเพิ่มเติม สามารถแนบสัญญาเพิ่มเติมแบบแยกชำระเบี้ยประกันภัย PPR ได้ทุกแบบ ยกเว้นสัญญาเพิ่มเติม WP, PB, LADY CARE และ LADY CARE PLUS

AIA 20 PAY LINK (UNIT LINKED)
AIA 20 PAY LINK (UNIT LINKED)
AIA 20 PAY LINK (UNIT LINKED)
AIA 20 PAY LINK (UNIT LINKED)
เอไอเอ 20 เพย์ ลิงค์ (ยูนิต ลิงค์)

ตัวอย่างการคำนวณเบี้ย ประกันชีวิตแบบยูนิต ลิงค์ AIA 20 PAY LINK (UNIT LINKED)

ลูกค้าเพศชาย อายุ 35 ปี ค่าเบี้ยรวม 17,500* บาท ต่อปี

• ชำระเบี้ยประกันเพียง 20 ปี คุ้มครองถึงอายุ 99 ปี
• ช่วงอายุผู้ขอเอาประกันภัย 15 วัน ถึง 70 ปี
• เบี้ยประกันภัยเริ่มต้นเพียง 1,000 บาทต่อเดือน
• ดูแลการลงทุนโดยผู้เชี่ยวชาญระดับโลก ด้วยบริการ AIA InvestPro

**การชำระเงิน :ชำระ 1 เดือน ,3 เดือน , 6 เดือน , รายปี
**ช่องทางการชำระ บัตรเครดิต หรือสแกนผ่าน QR Code ผ่านแอปหักผ่านบัญชี

เอไอเอ 20 เพย์ ลิงค์ (ยูนิต ลิงค์)
เอไอเอ 20 เพย์ ลิงค์ (ยูนิต ลิงค์)

ตัวแทนให้คำแนะนำ ปรึกษาฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย

ตัวแทนยินดีให้คำปรึกษาแนะนำแนวทางเพื่อที่คุณจะสามารถเลือกแผนประกันชีวิตที่เหมาะกับความต้องการของคุณ

ติดต่อสอบถามตัวแทน

ให้เราติดต่อกลับ

Scroll to Top