AIA HEALTH SAVER - UDR ประกันสุขภาพควบการลงทุน

AIA HEALTH SAVER - UDR

แผนประกันสุขภาพควบการลงทุน AIA HEALTH SAVER – UDR
• คุ้มครองค่ารักษาพยาบาล สูงสุด 500,000 บาท
• คุ้มครองค่าบริการทางการแพทย์และยาสูงสุด 50,000 บาท/ครั้ง
• ดูแลค่ารักษาผู้ป่วยนอกสูงสุด 1,500 บาท/ครั้ง
• ค่าห้องและค่าอาหารสูงสุด 4,000 บาท/วัน
• คุ้มครองอุบัติเหตุสูงสุด 10,000 บาท/ครั้ง
• เบิ้ลความคุ้มครอง 2 เท่า เมื่อพบ 6 โรคร้ายแรง รวม 4 ปีกรมธรรม์
• จ่ายค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยนอกสูงสุด 30 ครั้ง/รอบปีกรมธรรม์
• มีวงเงินค่าบำบัดรักษากรณีล้างไต รังสี และเคมีบำบัด
• รับประกันตั้งแต่อายุ 15 วัน – 75 ปี ต่ออายุถึง 84 ปี หรือ 98 ปี
• สูงสุดถึงอายุ 85 ปี หรือ 99 ปี หรือจนกระทั่งแบบประกันภัยหลักสิ้นผลบังคับ
• ลดหย่อนภาษีได้สูงสุด 25,000 บาท ตามข้อกำหนดของกรมสรรพากร
* AIA HEALTH SAVER – UDR เป็นสัญญาเพิ่มเติม UDR กลุ่มค่ารักษาพยาบาล

เซฟเวอร์ยิ่งขึ้น เมื่อมีเอไอเอ ไวทัลลิตี้ช่วยเซฟ
• รับส่วนลดเบี้ยประกันภัยแรกเข้าสูงสุด 5% เมื่อซื้อแบบประกันที่เข้าร่วมโครงการ AIA Vitality อย่างน้อย 3 แบบในกรมธรรม์ใหม่ฉบับเดียวกัน
• รับส่วนลดเบี้ยประกันภัยปีต่ออายุสูงสุด 15% ตามสถานะ AIA Vitality
• รับสิทธิประโยชน์จากพาร์ทเนอร์ชั้นนำ AIA Vitality อีกมากมาย เพื่อสุขภาพดีในราคาเซฟ ๆ

ข้อดีสัญญาเพิ่มเติมแบบ UDR
• เบี้ยคงที่ตลอดอายุสัญญาไม่มีการปรับเพิ่มตามอายุ สามารถวางแผนค่าใช้จ่ายเรื่องเบี้ยประกันภัยในระยะยาวได้เป็นอย่างดี
• การันตีการรับประกันต่อเนื่องตลอดสัญญา กรณีที่กรมธรรม์มีมูลค่าเพียงพอที่จะนำไปหักค่าใช้จ่าย
• เพิ่มโอกาสได้รับผลตอบแทนที่สูงขึ้นจากกองทุนรวม เพราะเบี้ยรวมหลังหักค่าใช้จ่ายแล้ว จะถูกนำไปลงทุนผ่านกองทุนรวม โดยผู้เอาประกันสามารถเลือกได้ว่า จะนำไปลงทุนในกองทุนรวมใดบ้าง ตามสัดส่วนการลงทุนที่เหมาะสมกับระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้
• สามารถหยุดพักการชำระเบี้ยได้ ตราบเท่าที่มูลค่าหน่วยลงทุนในกรมธรรม์ยูนิต ลิงค์ เพียงพอที่จะนำไปหักค่าใช้จ่าย
• หากสิ้นสุดสัญญาแล้ว ยังมีมูลค่าหน่วยลงทุนเหลืออยู่ สามารถขายหน่วยลงทุนเพื่อรับเงินคืนได้
• ยิ่งเริ่มต้นทำตั้งแต่อายุน้อยๆ เบี้ยที่ต้องชำระต่อปีจะยิ่งถูกลง ทำให้เบี้ยรวมถูกลงมาก

ตารางผลประโยชน์ค่ารักษา AIA HEALTH SAVER - UDR

ตารางผลประโยชน์ AIA HEALTH SAVER

AIA HEALTH SAVER - UDR คุ้มครอง 6 โรคร้ายแรง

AIA Health Saver เราเบิ้ลความคุ้มครองเป็น 2 เท่า* รวม 4 ปีกรมธรรม์ เมื่อป่วยเป็น 6 โรคร้ายแรง

สำหรับลูกค้า เอไอเอ เฮลธ์ เซฟเวอร์ – UDR เราเบิ้ลความคุ้มครองเป็น 2 เท่า* รวม 4 ปีกรมธรรม์ เมื่อป่วยเป็น 6 โรคร้ายแรงยอดฮิตครั้งแรก
1. กล้ามเนื้อหัวใจตายเฉียบพลันจากการขาดเลือด
2. โรคหลอดเลือดสมองแตกหรืออุดตัน
3. การผ่าตัดเส้นเลือดเลี้ยงกล้ามเนื้อหัวใจ
4. โรคมะเร็งระยะลุกลาม
5. การผ่าตัดเปลี่ยนอวัยวะหรือปลูกถ่ายไขกระดูก
6. การผ่าตัดเส้นเลือดแดงใหญ่ เอออร์ต้า

ระยะเวลาที่ไม่คุ้มครอง (Waiting Period) ของสัญญาเพิ่มเติม เอไอเอ เฮลธ์ เซฟเวอร์ – UDR
บริษัทจะไม่จ่ายผลประโยชน์ตามสัญญาเพิ่มเติมนี้ สําหรับการป่วยใดๆ ตามกรณี ดังต่อไปนี้
1. การป่วยใดๆ ที่เกิดขึ้นในระยะเวลา 30 วัน นับแต่วันเริ่มมีผลคุ้มครองตามสัญญาเพิ่มเติมนี้ หรือวันที่บริษัทอนุมัติให้เพิ่มผลประโยชน์ของสัญญาเพิ่มเติมนี้ แล้วแต่กรณีใดจะเกิดขึ้นภายหลัง หรือ
2. การป่วยดังต่อไปนี้ ที่เกิดขึ้นในระยะเวลา 120 วัน นับแต่วันเริ่มมีผลคุ้มครองตามสัญญาเพิ่มเติมนี้ หรือวันที่บริษัทอนุมัติให้เพิ่มผลประโยชน์ของ สัญญาเพิ่มเติมนี้ แล้วแต่กรณีใดจะเกิดขึ้นภายหลัง ได้แก่
     • ไส้เลื่อนทุกชนิด
     • ต้อเนื้อ หรือต้อกระจก
     • การตัดทอนซิล หรืออดีนอยด์
     •เยื่อบุโพรงมดลูกเจริญผิดที

ข้อยกเว้นบางส่วน ของสัญญาเพิ่มเติม เอไอเอ เฮลธ์ เซฟเวอร์ – UDR
1. ภาวะที่เป็นผลจากความผิดปกติที่เกิดขึ้นแต่กําเนิด หรือระบบการสร้างอวัยวะของร่างกาย ไม่สมบูรณ์แต่ก๋าเนิด หรือโรคทางพันธุกรรม หรือความผิดปกติในการพัฒนาการของร่างกาย
2. การตรวจรักษาหรือการผ่าตัดเพื่อเสริมสวย หรือการแก้ไขปัญหาผิวพรรณ
3. การตั้งครรภ์ แท้งบุตร ทําแท้ง การคลอดบุตร โรคแทรกซ้อนจากการตั้งครรภ์ การแก้ไข ปัญหาการมีบุตรยาก (รวมถึงการสืบวิเคราะห์และการรักษา) การทําหมันหรือการคุมกําเนิด

• ผู้ขอเอาประกันภัยควรศึกษาและทําความเข้าใจในเอกสารเสนอขายก่อนตัดสินใจทําประกันภัย เมื่อได้รับ กรมธรรม์แล้ว โปรดศึกษารายละเอียดข้อกําหนดและเงื่อนไขในกรมธรรม์
• ผู้ขอเอาประกันภัยมีหน้าที่แถลงข้อความจริงในการขอเอาประกันภัย การปกปิดข้อความจริงหรือแถลง ข้อความเท็จใดๆ อาจเป็นเหตุให้บริษัทผู้รับประกันภัยบอกล้างและปฏิเสธไม่จ่ายค่าสินไหมทดแทน ตามสัญญาประกันภัย
• ข้อกาหนดและเงื่อนไขของความคุ้มครองจะระบุไว้ในกรมธรรม์ประกันภัยที่ออกให้กับผู้ถือกรมธรรม์

ตัวแทนให้คำแนะนำ ปรึกษาฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย

ตัวแทนยินดีให้คำปรึกษาแนะนำแนวทางเพื่อที่คุณจะสามารถเลือกแผนประกันชีวิตที่เหมาะกับความต้องการของคุณ

ติดต่อสอบถามตัวแทน

ให้เราติดต่อกลับ

Scroll to Top