ค่าห้องโรงพยาบาลเอกชน ปี 2567 โรงพยาบาลในกรุงเทพฯ และปริมณฑล

ค่าห้องโรงพยาบาลเอกชน ปี 2566 โรงพยาบาลในกรุงเทพฯ และปริมณฑล

1. โรงพยาบาลกรุงเทพ
ห้องพักเดี่ยวมาตรฐาน : ห้อง Standard 11,300 บาท (รวมค่าห้อง ค่าอาหาร และค่าบริการ)
ห้องพักที่มีราคาสูงสุด : ห้อง Elite Room รวงผึ้ง 150,000 บาท (รวมค่าห้อง ค่าอาหาร และค่าบริการ)

2. โรงพยาบาลกรุงเทพคริสเตียน
ห้องพักเดี่ยวมาตรฐาน : ห้องเดี่ยวซูพีเรีย 6,100 บาท (รวมค่าห้อง ค่าอาหาร และค่าบริการ)
ห้องพักที่มีราคาสูงสุด : ห้องพิเศษแกรนด์ VIP 10,000 บาท (รวมค่าห้อง ค่าอาหาร และค่าบริการ)

3. โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ประชาชื่น
ห้องพักเดี่ยวมาตรฐาน : ห้องเดี่ยวพิเศษ ค่าห้อง 2,500 บาท ค่าบริการพยาบาล 1,900 บาท ค่าอาหาร 500 บาท ค่าบริการโรงพยาบาล 1,100 บาท รวม 6,000 บาท
ห้องพักที่มีราคาสูงสุด : ห้อง (VIP) Platinum ค่าห้อง 5,600 บาท ค่าบริการพยาบาล 2,400 บาท ค่าอาหาร 500 บาท ค่าบริการโรงพยาบาล 1,700 บาท รวม 10,200 บาท

4. โรงพยาบาลเกษมราษฎร์บางแค
ห้องพักเดี่ยวมาตรฐาน : ห้องพิเศษเดี่ยว 6,000 บาท (รวมค่าห้อง ค่าอาหาร และค่าบริการ)
ห้องพักที่มีราคาสูงสุด : VIP Platinum 10,200 บาท (รวมค่าห้อง ค่าอาหาร และค่าบริการ)

5. โรงพยาบาลคามิลเลียน
ห้องพักเดี่ยวมาตรฐาน : ห้องเดี่ยวธรรมดา 4,400 บาท (รวมค่าห้อง ค่าอาหาร และค่าบริการ)
ห้องพักที่มีราคาสูงสุด : ห้องเดี่ยวพิเศษ 5,300 บาท (รวมค่าห้อง ค่าอาหาร และค่าบริการ)

6. โรงพยาบาลซีจีเอช พหลโยธิน
ห้องพักเดี่ยวมาตรฐาน : ห้องเดี่ยว 4,430-4,930 บาท (รวมค่าห้อง ค่าอาหาร และค่าบริการ)
ห้องพักที่มีราคาสูงสุด : ห้อง VIP 6,660-7,960 บาท (รวมค่าห้อง ค่าอาหาร และค่าบริการ)

7. โรงพยาบาลธนบุรี
ห้องพักเดี่ยวมาตรฐาน : ห้องธรรมดา 5,620 บาท (รวมค่าห้อง ค่าอาหาร และค่าบริการ)
ห้องพักที่มีราคาสูงสุด : ห้องซิลค์ 17,230 บาท (รวมค่าห้อง ค่าอาหาร และค่าบริการ)

8. โรงพยาบาลธนบุรี 2
ห้องพักเดี่ยวมาตรฐาน : ห้องเดี่ยวเดอลุกซ์ 5,350-5,550 บาท (รวมค่าห้อง ค่าอาหาร และค่าบริการ)
ห้องพักที่มีราคาสูงสุด : ห้องวีไอพี 7,000-7,500 บาท (รวมค่าห้อง ค่าอาหาร และค่าบริการ)

9. โรงพยาบาลนวมินทร์ 9
ห้องพักเดี่ยวมาตรฐาน : ห้องเดี่ยว 3,280-3,680 บาท (รวมค่าห้อง ค่าอาหาร และค่าบริการ)
ห้องพักที่มีราคาสูงสุด : ห้อง VIP 5,380 บาท (รวมค่าห้อง ค่าอาหาร และค่าบริการ)

10. โรงพยาบาลนวเวช
ห้องพักเดี่ยวมาตรฐาน : ห้องดีลักซ์ 5,500 บาท (รวมค่าห้อง ค่าอาหาร และค่าบริการ)
ห้องพักที่มีราคาสูงสุด : ห้องสวีท 6,500-7,000 บาท (รวมค่าห้อง ค่าอาหาร และค่าบริการ)

11. โรงพยาบาลนนทเวช
ห้องพักเดี่ยวมาตรฐาน : ห้อง Superior 7,560-8,360 บาท (รวมค่าห้อง ค่าอาหาร และค่าบริการ)
ห้องพักที่มีราคาสูงสุด : ห้องพิเศษ VIP First Class 10,960 บาท (รวมค่าห้อง ค่าอาหาร และค่าบริการ)

12. โรงพยาบาลบางปะกอก 9 อินเตอร์เนชั่นแนล
ห้องพักเดี่ยวมาตรฐาน : ห้องซูพีเรีย 5,200 บาท (รวมค่าห้อง ค่าอาหาร และค่าบริการ)
ห้องพักที่มีราคาสูงสุด : ห้องสูท 3 ห้อง (Suite Room) 13,300 บาท (รวมค่าห้อง ค่าอาหาร และค่าบริการ)

13. โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์
ห้องพักเดี่ยวมาตรฐาน : ห้องเตียงเดี่ยวธรรมดา 14,140 บาท (รวมค่าห้อง ค่าอาหาร และค่าบริการ)
ห้องพักที่มีราคาสูงสุด : ห้องพรีเมียร์ รอยัล 75,060 บาท (รวมค่าห้อง ค่าอาหาร และค่าบริการ)

14. โรงพยาบาล บี.แคร์ เมดิคอลเซ็นเตอร์
ห้องพักเดี่ยวมาตรฐาน : ห้องเดี่ยว Premier Room 4,330 บาท (รวมค่าห้อง และค่าบริการ แต่ยังไม่รวมค่าอาหาร)
ห้องพักที่มีราคาสูงสุด : ห้อง VIP Suite 9,330 บาท (รวมค่าห้อง และค่าบริการ แต่ยังไม่รวมค่าอาหาร)

15. โรงพยาบาลบีเอ็นเอช
ห้องพักเดี่ยวมาตรฐาน : ห้อง Regent Adult ค่าห้อง 4,900 บาท ค่าบริการพยาบาล 2,900 บาท ค่าบริการโรงพยาบาล 1,700 บาท ไม่รวมค่าอาหาร รวม 9,500 บาท
ห้องพักที่มีราคาสูงสุด : ห้อง Ambassador Adult ค่าห้อง 9,500 บาท ค่าบริการพยาบาล 3,500 บาท ค่าบริการโรงพยาบาล 3,000 บาท ไม่รวมค่าอาหาร รวม 16,000 บาท

16. โรงพยาบาลปิยะเวท
ห้องพักเดี่ยวมาตรฐาน : ห้อง Standard Room 5,760 บาท (รวมค่าห้อง ค่าอาหาร และค่าบริการ)
ห้องพักที่มีราคาสูงสุด : ห้อง President Room 17,160 บาท (รวมค่าห้อง ค่าอาหาร และค่าบริการ)

17. โรงพยาบาลเปาโล เกษตร
ห้องพักเดี่ยวมาตรฐาน : ห้อง Standard 4,000 บาท (รวมค่าห้อง ค่าอาหาร และค่าบริการ)
ห้องพักที่มีราคาสูงสุด : ห้อง Exclusive 5,500 บาท (รวมค่าห้อง ค่าอาหาร และค่าบริการ)

18. โรงพยาบาลเปาโล พหลโยธิน
ห้องพักเดี่ยวมาตรฐาน : ห้อง Standard 5,450-8,550 บาท (รวมค่าห้อง ค่าอาหาร และค่าบริการ)
ห้องพักที่มีราคาสูงสุด : ห้อง Family Room Premium Ward 20,050 บาท (รวมค่าห้อง ค่าอาหาร และค่าบริการ)

19. โรงพยาบาลเปาโล โชคชัย 4
ห้องพักเดี่ยวมาตรฐาน : ห้องพิเศษเดี่ยว 4,430-6,530 บาท (รวมค่าห้อง ค่าอาหาร และค่าบริการ)
ห้องพักที่มีราคาสูงสุด : ห้องพิเศษ VIP Platinum Room 8,500 บาท (รวมค่าห้อง ค่าอาหาร และค่าบริการ)

20. โรงพยาบาล เปาโล รังสิต
ห้องพักเดี่ยวมาตรฐาน : ห้อง Standard 5,060 บาท (รวมค่าห้อง ค่าอาหาร และค่าบริการ)
ห้องพักที่มีราคาสูงสุด : ห้องพรีเมียมพิเศษ 12,200 บาท (รวมค่าห้อง ค่าอาหาร และค่าบริการ)

21. โรงพยาบาลพญาไท
ห้องพักเดี่ยวมาตรฐาน : ห้อง Gold 6,115 บาท (รวมค่าห้อง และค่าบริการ)
ห้องพักที่มีราคาสูงสุด : ห้อง Suite 10,400-12,400 บาท (รวมค่าห้อง และค่าบริการ)

22. โรงพยาบาลพญาไท 2
ห้องพักเดี่ยวมาตรฐาน : ห้อง Gold A 7,400 บาท (รวมค่าห้อง และค่าบริการ)
ห้องพักที่มีราคาสูงสุด : ห้อง Prestige-VIP 22,625 บาท (รวมค่าห้อง และค่าบริการ)

23. โรงพยาบาลพญาไท 3
ห้องพักเดี่ยวมาตรฐาน : ห้อง Platinum 6,200 บาท (รวมค่าห้อง และค่าบริการ)
ห้องพักที่มีราคาสูงสุด : Presidential Suite 23,200 บาท (รวมค่าห้อง และค่าบริการ)

24. โรงพยาบาลพระราม 9
ห้องพักเดี่ยวมาตรฐาน : ห้องพัก Private 8,000 บาท (รวมค่าห้อง และค่าบริการ)
ห้องพักที่มีราคาสูงสุด : ห้องพัก Suite 26,000 บาท (รวมค่าห้อง และค่าบริการ)

25. โรงพยาบาลเพชรเวช
ห้องพักเดี่ยวมาตรฐาน : ห้องพิเศษ 4,810 บาท (รวมค่าห้อง ค่าอาหาร และค่าบริการ)

26. โรงพยาบาลแพทย์รังสิต
ห้องพักเดี่ยวมาตรฐาน : ห้องดีลักซ์ 4,300 บาท (รวมค่าห้อง ค่าอาหาร และค่าบริการ)
ห้องพักที่มีราคาสูงสุด : ห้องวีไอพี 5,550 บาท (รวมค่าห้อง ค่าอาหาร และค่าบริการ)

27. โรงพยาบาลเมดพาร์ค
ห้องพักเดี่ยวมาตรฐาน : ห้องพัก Executive 11,000 บาท (รวมค่าห้อง ค่าอาหาร และค่าบริการ)
ห้องพักที่มีราคาสูงสุด : ห้องพัก Royal River Suite 122,000 บาท (รวมค่าห้อง ค่าอาหาร และค่าบริการ)

28. โรงพยาบาลรามคำแหง
ห้องพักเดี่ยวมาตรฐาน : ห้องเดี่ยวธรรมดา 3,200-3,500 บาท (รวมค่าห้อง และค่าบริการ)
ห้องพักที่มีราคาสูงสุด : ห้องแพลทตินั่ม 11,500 บาท (รวมค่าห้อง และค่าบริการ)

29. โรงพยาบาลลาดพร้าว
ห้องพักเดี่ยวมาตรฐาน : ห้องเดี่ยวพิเศษ 4,700 บาท (รวมค่าห้อง ค่าอาหาร และค่าบริการ)
ห้องพักที่มีราคาสูงสุด : ห้องสวีท 8,100 บาท (รวมค่าห้อง ค่าอาหาร และค่าบริการ)

30. โรงพยาบาลวิชัยเวช อินเตอร์เนชั่นแนล หนองแขม
ห้องพักเดี่ยวมาตรฐาน : ห้อง Deluxe 4,200-5,300 บาท (รวมค่าห้อง ค่าอาหาร และค่าบริการ)
ห้องพักที่มีราคาสูงสุด : ห้อง VIP 5,600-7,800 บาท (รวมค่าห้อง ค่าอาหาร และค่าบริการ)

31. โรงพยาบาลวิชัยเวช อินเตอร์เนชั่นแนล อ้อมน้อย
ห้องพักเดี่ยวมาตรฐาน : ห้องเดี่ยว 4,350 บาท (รวมค่าห้อง ค่าอาหาร และค่าบริการ) 4850
ห้องพักที่มีราคาสูงสุด : ห้อง Grand VIP 7,500 บาท (รวมค่าห้อง ค่าอาหาร และค่าบริการ)

32. โรงพยาบาลวิภาราม
ห้องพักเดี่ยวมาตรฐาน : ห้องเดี่ยว 5,990 บาท (รวมค่าห้อง ค่าอาหาร และค่าบริการ)
ห้องพักที่มีราคาสูงสุด : ห้องวีไอพี 6,610 บาท (รวมค่าห้อง ค่าอาหาร และค่าบริการ)

33. โรงพยาบาลวิภาวดี
ห้องพักเดี่ยวมาตรฐาน : ห้องเดี่ยวธรรมดา 4,360 บาท (รวมค่าห้อง ค่าอาหาร และค่าบริการ)
ห้องพักที่มีราคาสูงสุด : ห้อง VIP Suite 8,360 บาท (รวมค่าห้อง ค่าอาหาร และค่าบริการ)

34. โรงพยาบาลเวชธานี
ห้องพักเดี่ยวมาตรฐาน : ห้อง PREMIUM WARD-SINGLE 7,100-7,300 บาท (รวมค่าห้อง ค่าอาหาร และค่าบริการ)
ห้องพักที่มีราคาสูงสุด : ห้อง ROYAL SUITE 22,300 บาท (รวมค่าห้อง ค่าอาหาร และค่าบริการ)

35. โรงพยาบาลเวิลด์เมดิคอล
ห้องพักเดี่ยวมาตรฐาน : ห้องเวิลด์ซูพีเรีย ค่าห้อง 3,500 บาท ค่าบริการพยาบาล 2,200 บาท ค่าบริการโรงพยาบาล 1,500 บาท รวม 7,200 บาท

36. โรงพยาบาลศิครินทร์
ห้องพักเดี่ยวมาตรฐาน : ห้องเดี่ยว Standard 5,100 บาท (รวมค่าห้อง ค่าอาหาร และค่าบริการ)
ห้องพักที่มีราคาสูงสุด : ห้อง Royal Suite 13,500 บาท (รวมค่าห้อง ค่าอาหาร และค่าบริการ)

37. โรงพยาบาลสินแพทย์ รามอินทรา
ห้องพักเดี่ยวมาตรฐาน : ห้อง Standard 2,900 บาท (รวมค่าห้อง และค่าบริการ แต่ยังไม่รวมค่าอาหาร)
ห้องพักที่มีราคาสูงสุด : Royal Suite with Lounge 8,700 บาท (รวมค่าห้อง และค่าบริการ แต่ยังไม่รวมค่าอาหาร)

38. โรงพยาบาลสินแพทย์ ศรีนครินทร์
ห้องพักเดี่ยวมาตรฐาน : ห้องเดี่ยวพิเศษ 3,300 บาท (รวมค่าห้อง และค่าบริการ แต่ยังไม่รวมค่าอาหาร)
ห้องพักที่มีราคาสูงสุด : ห้องวีไอพี 5,100 บาท (รวมค่าห้อง และค่าบริการ แต่ยังไม่รวมค่าอาหาร)

39. โรงพยาบาลสมิติเวช สุขุมวิท
ห้องพักเดี่ยวมาตรฐาน : ห้อง Superior Intelligent 9,200 บาท (รวมค่าห้อง และค่าบริการ แต่ยังไม่รวมค่าอาหาร)
ห้องพักที่มีราคาสูงสุด : ห้อง Grand Royal Suite 40,200 บาท (รวมค่าห้อง ค่าอาหาร และค่าบริการ แต่ยังไม่รวมค่าอาหาร)

40. โรงพยาบาลสมิติเวช ศรีนครินทร์
ห้องพักเดี่ยวมาตรฐาน : ห้องสแตนดาร์ด อินเตอร์ 6,600 บาท (รวมค่าห้อง และค่าบริการพยาบาล แต่ยังไม่รวมค่าบริการโรงพยาบาลและค่าอาหาร)
ห้องพักที่มีราคาสูงสุด : ห้องเพรสซิเด้นท์ สวีท 16,200 บาท (รวมค่าห้อง และค่าบริการพยาบาล แต่ยังไม่รวมค่าบริการโรงพยาบาลและค่าอาหาร)

41. โรงพยาบาลสุขุมวิท
ห้องพักเดี่ยวมาตรฐาน : ห้อง Deluxe Room 5,500 บาท (รวมค่าห้อง ค่าอาหาร และค่าบริการ)
ห้องพักที่มีราคาสูงสุด : ห้อง Corner Suite Room 9,500 บาท (รวมค่าห้อง ค่าอาหาร และค่าบริการ)

42. โรงพยาบาลหัวเฉียว
ห้องพักเดี่ยวมาตรฐาน : ห้องพิเศษเดี่ยว 3,300 บาท (รวมค่าห้อง ค่าอาหาร และค่าบริการ)
ห้องพักที่มีราคาสูงสุด : ห้องพิเศษ VVIP 8,500 บาท (รวมค่าห้อง ค่าอาหาร และค่าบริการ)

43. โรงพยาบาลเอกชัย
ห้องพักเดี่ยวมาตรฐาน : ห้อง Studio 3,700 บาท (รวมค่าห้อง ค่าอาหาร และค่าบริการ)
ห้องพักที่มีราคาสูงสุด : ห้องพิเศษ VVIP 12,300 บาท (รวมค่าห้อง ค่าอาหาร และค่าบริการ)

Scroll to Top