ประกันสุขภาพ

ประกันสุขภาพ คือ การทำประกันเพื่อคุ้มครองสุขภาพและความสบายของบุคคลหรือครอบครัวในกรณีที่เกิดความเสียหายหรือปัญหาทางสุขภาพ โดยผู้เอาประกันจะชำระเงินเบี้ยประกันให้กับบริษัทประกัน ในการจ่ายเงินเบี้ยประกันเหล่านี้ ผู้เอาประกันสามารถรับการคุ้มครองทางการแพทย์เมื่อต้องการการรักษาพยาบาล หรือการรับบริการทางการแพทย์อื่น ๆ ตามเงื่อนไขและขอบเขตที่ระบุในกรมธรรม์ประกันสุขภาพ

แจกโพยสรุป! ประกันชีวิตของเอไอเอ มีแบบไหนบ้าง?

แจกโพยสรุป! ประกันชีวิตของเอไอเอ มีแบบไหนบ้าง? 

แจกโพยสรุป! ประกันชีวิตของเอไอเอ มีแบบไหนบ้าง?  Read More »

ซื้อประกันลดหย่อนภาษี ได้อย่างไร

ซื้อประกันลดหย่อนภาษีได้อย่างไร?

ซื้อประกันลดหย่อนภาษีได้อย่างไร? Read More »

Scroll to Top