ประกันอุบัติเหตุ

ประกันอุบัติเหตุ คือ ประเภทหนึ่งของประกันที่ให้ความคุ้มครองในกรณีที่ผู้เอาประกันภัยประสบอุบัติเหตุที่ทำให้เสียชีวิตหรือได้รับบาดเจ็บ โดยปกติแล้วประกันอุบัติเหตุจะจ่ายจำนวนเงินให้กับผู้เอาประกันภัยหรือผู้รับผลประโยชน์ที่ระบุไว้ในกรมธรรม์ เงินสนับสนุนจากประกันอุบัติเหตุสามารถใช้ในการชำระค่ารักษาพยาบาล, ค่ายา, ค่าใช้จ่ายในการฟื้นฟูสุขภาพ, หรือในการชดเชยรายได้ที่สูญเสียในกรณีที่ผู้เอาประกันภัยไม่สามารถทำงานได้ในระหว่างรักษาหรือการฟื้นฟูจากอุบัติเหตุ

แจกโพยสรุป! ประกันชีวิตของเอไอเอ มีแบบไหนบ้าง?

แจกโพยสรุป! ประกันชีวิตของเอไอเอ มีแบบไหนบ้าง? 

แจกโพยสรุป! ประกันชีวิตของเอไอเอ มีแบบไหนบ้าง?  Read More »

Scroll to Top