ประกันชีวิต

ประกันชีวิต คือ ประเภทหนึ่งของประกันภัยที่จัดทำเพื่อให้ความคุ้มครองและสนับสนุนในกรณีที่ผู้เอาประกันภัยเสียชีวิต ในกรณีที่ผู้เอาประกันภัยเสียชีวิตในระหว่างระยะเวลาที่ระบุในกรมธรรม์ บริษัทประกันจะจ่ายจำนวนเงินที่ระบุในกรมธรรม์ให้แก่ผู้รับผลประโยชน์ ซึ่งอาจเป็นครอบครัวหรือผู้ที่ระบุไว้เป็นผู้รับผลประโยชน์ ประกันชีวิตมักถูกใช้เพื่อให้ความคุ้มครองทางการเงินแก่ครอบครัวหรือผู้อื่นที่เกี่ยวข้องในกรณีที่ผู้เอาประกันภัยเสียชีวิต นอกจากนี้ยังมีรูปแบบประกันชีวิตอื่น ๆ ที่สามารถให้ผลประโยชน์เพิ่มเติมเช่น ประกันชีวิตควบการลงทุน

แจกโพยสรุป! ประกันชีวิตของเอไอเอ มีแบบไหนบ้าง?

แจกโพยสรุป! ประกันชีวิตของเอไอเอ มีแบบไหนบ้าง? 

แจกโพยสรุป! ประกันชีวิตของเอไอเอ มีแบบไหนบ้าง?  Read More »

ซื้อประกันลดหย่อนภาษี ได้อย่างไร

ซื้อประกันลดหย่อนภาษีได้อย่างไร?

ซื้อประกันลดหย่อนภาษีได้อย่างไร? Read More »

ซื้อประกันลดหย่อนภาษีได้ แบบไหนดี

ซื้อประกันลดหย่อนภาษีได้ แบบไหนดี

ซื้อประกันลดหย่อนภาษีได้ แบบไหนดี Read More »

Scroll to Top