ทำไม? ทำประกันสุขภาพถึงมี “ระยะเวลารอคอย”

ทำไม? ทำประกันสุขภาพถึงมี “ระยะเวลารอคอย”

เคยสังเกตไหมว่าหลังจากทำประกันสุขภาพแล้วจะมี “ระยะเวลาที่ไม่คุ้มครอง” หรือ “ระยะเวลารอคอย” ซึ่งผู้เอาประกันจะไม่สามารถเคลมค่ารักษาพยาบาลได้หากมีการเจ็บป่วยในช่วงระยะเวลาดังกล่าว

ส่วนสาเหตุที่ต้องมีระยะเวลารอคอย ก็เพื่อเป็นการป้องกันการเบิกจ่ายของผู้ที่เจ็บป่วยมาก่อนการทำประกันสุขภาพนั่นเอง
โดยทั่วไปแล้วประกันสุขภาพอาจจะมีระยะเวลาที่จะไม่คุ้มครองการเจ็บป่วยในบางโรคประมาณ 30 – 120 วัน (โดยนับจากวันที่กรมธรรม์มีผลบังคับ) ขึ้นอยู่กับโรคตามรายละเอียดของการคุ้มครองในกรมธรรม์แต่ละฉบับ

ยกตัวอย่างเช่น สัญญาเพิ่มเติมประกันสุขภาพ AIA HEALTH SAVER
เมื่อเริ่มต้นทำสัญญาแล้ว จะมีระยะเวลาที่ไม่คุ้มครอง 30 วัน สำหรับการเจ็บป่วยแบบปกติ และจะมีระยะเวลาที่ไม่คุ้มครอง 120 วัน สำหรับการเจ็บป่วย 4 โรค คือ ไส้เลื่อนทุกชนิด, ต้อเนื้อ หรือต้อกระจก, การตัดทอนซิล หรืออดีนอยด์ และเยื่อบุโพรงมดลูกเจริญผิดที่

*ระยะเวลาที่ไม่คุ้มครองเริ่มตั้งแต่วันที่กรมธรรม์มีผลบังคับนะครับ ไม่ใช่วันที่ส่งใบสมัคร
รู้อย่างนี้แล้ว ก็อย่ารอจนมีอาการเจ็บป่วยแล้วค่อยคิดที่จะทำประกันสุขภาพ การเริ่มทำประกันสุขภาพตั้งแต่ตอนที่มีสุขภาพดีและร่างกายยังแข็งแรงนั้นดีที่สุดครับ เพื่อประโยชน์ในความคุ้มครองสูงสุดที่ท่านจะได้รับ

Scroll to Top