สัญญาเพิ่มเติมแบบ PPR คืออะไร?

สัญญาเพิ่มเติมแบบ PPR

สัญญาเพิ่มเติมแบบ PPR หรือ Premium Paying Rider คือ สัญญาเพิ่มเติมซึ่งมีการชำระเบี้ยประกันแยกต่างหากจากเบี้ยประกันของสัญญาหลัก ปรับเพิ่มขึ้นตามอายุ โดยสัญญาเพิ่มเติมเป็นสัญญาประกันที่มีระยะเวลาเอาประกัน 1 ปี ให้ความคุ้มครองปีต่อปี

สัญญาเพิ่มเติม PPR กลุ่มค่ารักษาพยาบาล

สัญญาเพิ่มเติม เอไอเอ เฮลธ์ แฮปปี้ | AIA Health Happy
พร้อมยกระดับความคุ้มครองสุขภาพ และตอบโจทย์ความต้องการของคุณ จะป่วยน้อยป่วยมากก็หายห่วง ด้วยผลประโยชน์ความคุ้มครองแบบเหมาจ่ายค่ารักษาพยาบาลสูงสุด 25 ล้านบาท ต่อรอบปีกรมธรรม์ พร้อมรับผลประโยชน์สูงสุดเพิ่มเป็น 2 เท่า กรณีป่วยเป็นโรคร้ายแรง รวม 4 ปีกรมธรรม์
อ่านเพิ่มเติม>>

สัญญาเพิ่มเติม เอไอเอ เฮลธ์ เซฟเวอร์ | AIA Health Saver
คุ้มกว่าที่เคยเจอ เซฟเวอร์ทั่วไทย เพราะ “ดีเวอร์” ด้วยผลประโยชน์ความคุ้มครองแบบเหมาจ่าย ค่ารักษาพยาบาลสูงสุด 500,000 บาท “เยอะเวอร์” รับผลประโยชน์สูงสุดเพิ่มเป็น 2 เท่า กรณีเจ็บป่วยเป็นโรคร้ายแรง “คุ้มเวอร์” ด้วยเบี้ยประกันภัยเริ่มต้นเพียงเดือนละ 575 บาท (คำนวณจากเบี้ยประกันภัยรายปี 6,900 บาท สำหรับเพศชายอายุ 21-25 ปี แผนความคุ้มครอง 200,000 บาท) “บ่อยเวอร์” เคลมค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยนอก (OPD General) ได้สูงสุด 30 ครั้งต่อรอบปีกรมธรรม์ (สำหรับแผนความคุ้มครอง 400,000 บาท และ 500,000 บาท) และ “นานเวอร์” ด้วยระยะเวลาคุ้มครองถึงอายุ 99 ปี
อ่านเพิ่มเติม>>

สัญญาเพิ่มเติม เอไอเอ เอช แอนด์ เอส เอ็กซ์ตร้า (แบบมาตรฐานใหม่) | AIA H&S Extra (new standard)
ให้คุณคลายกังวลหากเกิดเหตุการณ์ไม่คาดฝัน หมดห่วงเรื่องค่ารักษาตัวหากเจ็บป่วย อุ่นใจด้วยความคุ้มครองที่ครอบคลุมค่ารักษาพยาบาล ทั้งผู้ป่วยใน (IPD) และผู้ป่วยนอก (OPD) และคุ้มยิ่งขึ้นด้วยผลประโยชน์เงินคืนพิเศษ หากไม่มีการเรียกร้องผลประโยชน์ใด ๆ ภายในรอบปีกรมธรรม์นั้น ๆ
อ่านเพิ่มเติม>>

สัญญาเพิ่มเติม เอไอเอ อินฟินิท แคร์ (แบบมาตรฐานใหม่) | AIA Infinite Care (new standard)
เพราะความห่วงใยไม่มีสิ้นสุด ให้เราดูแลทุกระดับการรักษาสำหรับคนพิเศษเช่นคุณ ด้วยความคุ้มครองสุขภาพสูงสุด 120 ล้านบาทต่อปีกรมธรรม์ พร้อมบริการสินไหมต่างประเทศที่ครอบคลุมทั่วโลก
อ่านเพิ่มเติม>>

สัญญาเพิ่มเติม เอไอเอ เอช แอนด์ เอส (แบบมาตรฐานใหม่) | AIA H&S (new standard)
มอบความอุ่นใจเรื่องค่ารักษาพยาบาลให้กับคุณ แบ่งเบาภาระค่ารักษาพยาบาลเมื่อเข้าพักเป็นผู้ป่วยในของโรงพยาบาล (IPD) ด้วยผลประโยชน์ค่าห้องสูงสุด 5,000 บาทต่อวัน รวมทั้งกรณีรับการรักษาพยาบาลแบบไม่ต้องเข้าพักเป็นผู้ป่วยใน และมีผลประโยชน์กรณีเสียชีวิต
อ่านเพิ่มเติม>>

สัญญาเพิ่มเติม PPR กลุ่มโรคร้ายแรง

สัญญาเพิ่มเติม เอไอเอ มัลติเพย์ ซีไอ | AIA Multi-Pay CI
คุ้มครองโรคร้ายแรงทุกระดับ ก้าวข้ามขีดจำกัดของการจ่ายผลประโยชน์ ไปพร้อมวิวัฒนาการทางการแพทย์ที่ไม่หยุดยั้ง เคลมโรคร้ายแรงได้สูงสุด 11 ครั้ง รวมสูงสุด 800% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย โดยรับผลประโยชน์ทั้งโรคร้ายแรงระดับต้นถึงระดับปานกลาง และโรคร้ายแรงระดับรุนแรง อีกทั้งยังครอบคลุมถึงการจ่ายผลประโยชน์ซ้ำสำหรับ 3 โรคร้ายแรงระดับรุนแรง ได้แก่ โรคมะเร็งระยะลุกลาม กล้ามเนื้อหัวใจตายเฉียบพลันจากการขาดเลือด และโรคหลอดเลือดสมองแตกหรืออุดตัน
อ่านเพิ่มเติม>>

สัญญาเพิ่มเติม เอไอเอ ซีไอ พลัส | AIA CI Plus
มอบผลประโยชน์เป็นเงินก้อนทันที 100% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย เมื่อตรวจพบโรคร้ายแรงระดับรุนแรง คุ้มครองครอบคลุมถึง 44 โรคร้ายแรงที่พบบ่อย ทั้งในเด็กและผู้ใหญ่ เช่น กลุ่มโรคมะเร็ง กลุ่มโรคหัวใจ กลุ่มโรคหลอดเลือดสมอง กลุ่มโรคภาวะติดเชื้อ ภาวะทุพพลภาพ และกรณีเสียชีวิตทุกกรณี เช่น เสียชีวิตจากอุบัติเหตุ หรือเสียชีวิตจากการเจ็บป่วยที่ไม่ได้เกิดจากโรคร้ายแรง
อ่านเพิ่มเติม>>

สัญญาเพิ่มเติม PPR กลุ่มชดเชยรายได้

สัญญาเพิ่มเติม เอไอเอ เอชบี เอ็กซ์ตร้า | AIA HB Extra
ดีต่อใจ กับการชดเชยรายได้ในวันที่เราต้องนอนโรงพยาบาล คลายกังวลเรื่องการขาดรายได้ในวันที่คุณเจ็บป่วยหรือบาดเจ็บจากอุบัติเหตุจนต้องเข้ารับการรักษาตัวในโรงพยาบาล รับค่าชดเชยรายวัน รวมทั้งกรณี Day Case และอุ่นใจยิ่งขึ้นกับค่าชดเชยที่มากขึ้นในกรณีเป็นผู้ป่วยในห้อง ICU กรณีเข้าพักรักษาตัวเป็นผู้ป่วยในโดยมีการผ่าตัด และกรณีเข้าพักรักษาตัวเป็นผู้ป่วยในเนื่องจากโรคร้ายแรงเฉียบพลัน 13 โรค
อ่านเพิ่มเติม>>

สัญญาเพิ่มเติม PPR กลุ่มอุบัติเหตุ

สัญญาเพิ่มเติมผลประโยชน์อันพึงได้รับเนื่องจากอุบัติเหตุ และบันทึกเพิ่มเติมการจลาจลสงครามกลางเมือง I AI/RCC
แม้อุบัติเหตุจะเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นโดยไม่มีใครคาดคิด แต่เราสามารถเตรียมการบรรเทาความเดือดร้อนของครอบครัวจากการได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิตจากอุบัติเหตุได้ ด้วยสัญญาเพิ่มเติม AI/RCC ที่คุ้มครองครอบคลุมทั้งการเสียชีวิตและทุพพลภาพจากอุบัติเหตุ ฆาตกรรม และจลาจลสงครามกลางเมือง รวมถึงค่าชดเชยการเข้ารับการรักษาตัวในโรงพยาบาลเนื่องจากอุบัติเหตุ โดยจะได้รับเงินชดเชย 2 เท่า หากอุบัติเหตุเกิดดขึ้นในยวดยานสาธารณะ หรือเนื่องจากไฟไหม้อาคารสาธารณะ
อ่านเพิ่มเติม>>

สัญญาเพิ่มเติมผลประโยชน์อันพึงได้รับเนื่องจากมรณกรรมโดยอุบัติเหตุและการสูญเสียอวัยวะ และบันทึกเพิ่มเติมการจลาจลสงครามกลางเมือง | ADD/RCC
เตรียมการบรรเทาความเดือดร้อนจากอุบัติเหตุที่ไม่คาดคิด ด้วยสัญญาเพิ่มเติม ADD/RCC ที่คุ้มครองครอบคลุมทั้งกรณีเสียชีวิต รวมถึงการสูญเสียอวัยวะ และสายตา เนื่องจากอุบัติเหตุ ฆาตกรรม และจลาจลสงครามกลางเมือง
อ่านเพิ่มเติม>>

สัญญาเพิ่มเติมผลประโยชน์อันพึงได้รับเนื่องจากมรณกรรมโดยอุบัติเหตุ และบันทึกเพิ่มเติมคุ้มครองการฆาตกรรม การจลาจลสงครามกลางเมือง | ADB/RCC
คุ้มครองการเสียชีวิตเนื่องจากอุบัติเหตุ แบ่งเบาภาระให้คนข้างหลังด้วยความคุ้มครอง 100% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย กรณีเสียชีวิตจากอุบัติเหตุ ฆาตกรรม หรือจลาจลสงครามกลางเมือง
อ่านเพิ่มเติม>>

Scroll to Top