ใครว่าข้าราชการ ไม่ต้องทำประกันสุขภาพ

แม้ในประเทศไทยจะมีอาชีพใหม่ ๆ เกิดขึ้นมากมายแค่ไหน แต่สุดท้ายก็มีหนึ่งอาชีพที่ยังคงได้รับความนิยมและใคร ๆ ต่างก็ยังอยากทำไม่เคยเปลี่ยนแปลง อาชีพที่ว่านั้นก็คือ “อาชีพข้าราชการ” 

แน่นอนว่าสาเหตุที่ทำให้ “อาชีพข้าราชการ” ยังคงเป็นความฝันของหลาย ๆ ครอบครัวมาตลอดทุกยุคทุกสมัย ก็คือความมั่นคงทางอาชีพ และ “สวัสดิการ” ที่ครอบคลุมและดีที่สุดอาชีพหนึ่งเลยทีเดียว

ซึ่งหนึ่งในสวัสดิการที่โดดเด่น คือ สิทธิค่ารักษาพยาบาลของข้าราชการ โดยสิทธินี้ ไม่ได้คุ้มครองแต่ตัวบุคคลที่เป็นข้าราชการเพียงผู้เดียวเท่านั้น แต่ยังครอบคลุมไปถึงบิดา มารดา คู่สมรส รวมถึงบุตรของข้าราชการเองด้วย 

อย่างไรก็ตามสิทธิค่ารักษาพยาบาลของข้าราชการก็ยังมีข้อจำกัด เช่น ใช้ได้เฉพาะกับโรงพยาบาลรัฐเท่านั้น แน่นอนว่าทุกคนรู้ดีว่าโรงพยาบาลรัฐขึ้นชื่อเรื่องการรอคิวนาน หรือถ้าไม่อยากรอคิวนานมากก็ต้องไปตั้งแต่เช้าตรู่ ดังนั้นถ้าเป็นการรักษาฉุกเฉินที่ต้องการความรวดเร็วและเร่งด่วน ก็อาจไม่ทันท่วงทีก็เป็นได้ 

ดังนั้นคงเป็นเรื่องดีไม่น้อย ถ้าข้าราชการจะมีประกันสุขภาพอีกสักฉบับ เพื่อให้มีทางเลือกในการรักษามากขึ้น เพิ่มโอกาสในการคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลยามเกิดเหตุฉุกละหุก หรือฉุกเฉิน โดยไม่ต้องห่วงว่าเป็นโรงพยาบาลของรัฐหรือเอกชน และไม่ต้องกังวลเรื่องค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลอีกด้วย

ขอแนะนำ AIA Health Saver และ AIA H&S Extra (new standard) ประกันสุขภาพเบี้ยฯ เบาเบา ที่ให้ข้าราชการทุกคนได้คลายกังวลหากเกิดเหตุการณ์ไม่คาดฝัน หมดห่วงเรื่องค่ารักษาพยาบาลหากเจ็บป่วยฉุกเฉิน พร้อมอุ่นใจด้วยความคุ้มครองที่ครอบคลุมค่ารักษาพยาบาล ทั้ง OPD และ IPD 

แล้วแบบนี้จะเลือกทำประกันตัวไหนดีให้ตอบโจทย์ที่สุด ในบทความนี้เราเปรียบเทียบมาให้ดูแล้ว!

ไม่ว่าจะเป็น AIA Health Saver หรือ AIA H&S Extra (new standard) ก็สามารถช่วยสร้างความมั่นคงด้านสุขภาพนอกเหนือไปจากสวัสดิการของข้าราชการที่ได้รับ ช่วยอุดช่องโหว่เรื่องสุขภาพในแบบที่สวัสดิการเข้าไม่ถึง ที่สำคัญจ่ายเบี้ยไม่แพง แต่ได้ความคุ้มครองที่มากกว่า 

เพราะเรื่องสุขภาพคือเรื่องที่ควรใส่ใจให้มาก แม้การไม่มีโรค จะถือเป็นลาภอันประเสริฐ แต่ก็ไม่มีใครรู้ว่าเราจะเจ็บป่วยขึ้นมาวันใด เพราะฉะนั้นหากมีประกันสุขภาพไว้สักเล่ม เสริมกับสวัสดิการค่ารักษาพยาบาลของข้าราชการแล้ว ก็จะช่วยให้ข้าราชการทุกคนคลายกังวลเรื่องค่ารักษาพยาบาลไปได้มากขึ้นแน่นอน 

สนใจประกันสุขภาพ AIA Health Saver หรือ AIA H&S Extra (new standard) กดติดต่อกลับเพื่อกรอกแบบฟอร์ม ให้ตัวแทนแนะนำแบบประกันที่เหมาะกับคุณ

1 ผลประโยชน์เหมาจ่ายในบางรายการ เมื่อรวมผลประโยชน์ในหมวดที่ 3 – 6 และ 12 ต้องไม่เกินวงเงินต่อการเข้าพักรักษาตัวเป็นผู้ป่วยในครั้งใดครั้งหนึ่ง / รวมผลประโยชน์ในหมวดที่ 9 – 11 ต้องไม่เกินวงเงินต่อรอบปีกรมธรรม์

2 ผลประโยชน์สูงสุดเพิ่มเป็น 2 เท่าของจำนวนเงินเอาประกันภัย ในกรณีที่ผู้เอาประกันภัยเข้ารับการรักษาตัวด้วยโรคร้ายแรง เมื่อป่วยเป็นโรคร้ายแรงครั้งแรก สำหรับ (1) ผลประโยชน์สูงสุดในหมวดที่ 2 และผลประโยชน์สูงสุดในหมวดที่ 3 – 6 และ 12 ต่อการเข้าพักรักษาตัวเป็นผู้ป่วยในครั้งใดครั้งหนึ่ง ทั้งนี้ ไม่รวมถึงผลประโยชน์ในหมวดย่อยที่ 2.4 (2) ผลประโยชน์สูงสุดในหมวดที่ 9 – 11 ต่อรอบปีกรมธรรม์

กรณีที่ไม่มีการเรียกร้องผลประโยชน์ใดๆ จากผลประโยชน์กรณีผู้ป่วยใน หรือผลประโยชน์กรณีไม่ต้องเข้าพักรักษาตัวเป็นผู้ป่วยใน หรือผลประโยชน์ค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยนอก หรือผลประโยชน์กรณีเสียชีวิต ภายในรอบปีกรมธรรม์นั้นๆ (โดยไม่มีการขาดอายุหรือยกเลิกสัญญาเพิ่มเติมนี้ระหว่างปีกรมธรรม์) รวมทั้งได้มีการชำระเบี้ยประกันภัยในรอบปีกรมธรรม์ถัดไปภายในระยะเวลาผ่อนผันชำระเบี้ยประกันภัย ทั้งนี้ กรณีที่ชำระเบี้ยประกันภัยเป็นรายเดือน ต้องชำระเบี้ยประกันภัยอย่างน้อย 3 งวดติดต่อกัน

4 คำนวณจากเบี้ยประกันภัยรายปี 7,500 บาท สำหรับเพศชายอายุ 31-35 ปี แผนความคุ้มครอง 200,000 บาท

5 คำนวณจากเบี้ยประกันภัยรายปี 6,920 บาท สำหรับเพศชายอายุ 30 ปี AIA H&S Extra แผน 1,500 บาท

* เป็นผลจากการบาดเจ็บหรือการป่วยแต่ละครั้ง โดยจ่ายตามจำนวนเงินที่จ่ายจริง สูงสุดไม่เกินผลประโยชน์ต่อรอบปีกรมธรรม์ตามที่ระบุไว้ในบันทึกสลักหลังผลประโยชน์ค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยนอก

** AIA Health Saver เฉพาะแผนความคุ้มครอง 400,000 บาท คุ้มครอง 1,000 บาท/ครั้ง และแผนความคุ้มครอง 500,000 บาท คุ้มครอง 1,500 บาท/ครั้ง

*** AIA H&S Extra เฉพาะแผน 3,500 บาท

**** เบี้ยประกันภัยสุขภาพ (ถ้ามี) เฉพาะส่วนที่เข้าเงื่อนไขสามารถหักลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาตามหลักเกณฑ์ที่กรมสรรพากรกำหนด

หมายเหตุ

– ข้อมูลนี้เป็นเพียงข้อมูลเบื้องต้นเพื่อประกอบการนำเสนอเท่านั้น ผู้ขอเอาประกันภัยควรศึกษาทำความเข้าใจรายละเอียดข้อกำหนดและเงื่อนไขของความคุ้มครอง รวมทั้งข้อยกเว้นไม่คุ้มครอง ของผลิตภัณฑ์ประกันภัย และเงื่อนไขที่เอไอเอประกาศ ก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง 

– ผู้ขอเอาประกันภัยมีหน้าที่แถลงข้อความจริงในการขอเอาประกันภัย การปกปิดข้อความจริงหรือแถลงข้อความเป็นเท็จใด ๆ อาจเป็นเหตุให้บริษัทผู้รับประกันภัย บอกล้างสัญญาประกันภัยและปฏิเสธไม่จ่ายค่าสินไหมทดแทนตามสัญญาประกันภัย 

– ข้อกำหนดและเงื่อนไขของความคุ้มครองจะระบุไว้ในกรมธรรม์ประกันภัยที่ออกให้กับผู้ถือกรมธรรม์

– การตรวจสุขภาพและการพิจารณารับประกันภัยให้เป็นไปตามเกณฑ์ที่บริษัทกำหนด

ที่มา : https://distribution.aia.co.th/th/iSay/HEALTH_OCT_5.html

สนใจทำประกัน เอไอเอ กดติดต่อกลับเพื่อกรอกแบบฟอร์ม ให้ตัวแทนแนะนำแบบประกันที่เหมาะกับคุณ

Scroll to Top