AIA Multi-Pay CI Plus ป่วยแบบไหนถึงจะได้เคลม

ในช่วงที่ผ่านมาหลายคนคงคุ้นเคยกับแบบประกัน AIA Multi-Pay CI กันมาบ้าง เพราะตั้งแต่ที่ เอไอเอ ออกแผนประกันนี้มาก็ได้รับความนิยม และเสียงตอบรับเป็นอย่างดี ด้วยจุดเด่นของการเป็นประกันโรคร้ายแรงแบบ “เจอ จ่าย หลายจบ” แต่วันนี้ เอไอเอ พลัส ความคุ้มครองให้แบบจัดเต็มยิ่งกว่านั้น ด้วยแบบประกัน AIA Multi-Pay CI Plus ประกันโรคร้ายแรงที่ให้ความคุ้มครองโรคร้ายแรง ครอบคลุมการเจ็บป่วยจากโรคร้ายแรง พร้อมดูแลไปตลอดแม้ในช่วงฟื้นฟูร่างกาย รวมรับผลประโยชน์ สูงสุด 1,000% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย

โดย AIA Multi-Pay CI Plus เป็นประกันโรคร้ายแรงที่พัฒนาต่อยอดมาจาก AIA Multi-Pay CI โดยมีการเพิ่มผลประโยชน์ในส่วนของสัญญาเพิ่มเติม AIA Total Care ที่มีผลประโยชน์ภาวะวิกฤตที่มีผลต่อการดำรงชีวิต (Major Impact Benefit: MIB) และผลประโยชน์การดูแลต่อเนื่องจากโรคร้ายแรง (Continuing Care Benefit: CCB) ให้ครอบคลุม และตอบโจทย์ความต้องการของผู้เอาประกันภัยให้มากยิ่งขึ้น

ทำให้ AIA Multi-Pay CI Plus มีผลประโยชน์รวมสูงสุด 1,000% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย โดยแบ่งเป็นผลประโยชน์จาก AIA Multi-Pay CI จำนวนสูงสุด 800% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย และผลประโยชน์จาก AIA Total Care อีกจำนวนสูงสุด 200% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย เพื่อเตรียมพร้อมรับมือกับ 4 วิกฤตในชีวิตที่อาจเกิดขึ้นได้กับทุกคนโดยไม่คาดคิดอย่าง วิกฤตโรคร้ายแรง วิกฤตซ้ำซ้อน วิกฤต ICU และวิกฤตไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้

ตัวอย่างการจ่ายผลประโยชน์ของ AIA Multi-Pay CI Plus สามารถแบ่งได้ 3 แบบ ดังนี้ 

แบบที่ 1

คุณใหญ่ทุนประกัน 1,000,000 บาท จะได้รับผลประโยชน์จาก AIA Multi-Pay CI Plus ถึง 3,400,000 บาท หรือ 340% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย

– คิดเป็น 240% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย จากสัญญาเพิ่มเติม AIA Multi-Pay CI

– คิดเป็น 100% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย จากผลประโยชน์ภาวะวิกฤตที่มีผลต่อการดำรงชีวิต (MIB) ของ AIA Total Care

แบบที่ 2

คุณหญิงทุนประกัน 2,000,000 บาท จะได้รับผลประโยชน์จาก AIA Multi-Pay CI Plus ถึง 6,000,000 บาท หรือ 300% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย

– คิดเป็น 200% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย จากสัญญาเพิ่มเติม AIA Multi-Pay CI

– คิดเป็น 100% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย จากผลประโยชน์การดูแลต่อเนื่องจากโรคร้ายแรง (CCB) ของสัญญาเพิ่มเติม AIA Total Care

แบบที่ 3

คุณเล็กทุนประกัน 3,000,000 บาท จะได้รับผลประโยชน์จาก AIA Multi-Pay CI Plus ถึง 9,000,000 บาท หรือ 300% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย

– คิดเป็น 200% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย จากสัญญาเพิ่มเติม AIA Multi-Pay CI

– คิดเป็น 100% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย จากผลประโยชน์การดูแลต่อเนื่องจากโรคร้ายแรง (CCB) ของสัญญาเพิ่มเติม AIA Total Care

บอกเลยว่า AIA Multi-Pay CI Plus ถือเป็นที่สุดของประกันโรคร้ายแรง ที่คุ้มครองให้แบบพลัสๆ ครอบคลุมแบบสุด แม้ว่าจะป่วยกี่ครั้ง หนักแค่ไหน ก็จ่ายไหวสบายมาก เพราะโรคร้ายสามารถเกิดขึ้นได้กับทุกคน เกิดขึ้นได้กับทุกเพศทุกวัย ถ้าไม่วางแผนการใช้ชีวิตให้ดี อาจทำให้สูญเสียเงินเป็นจำนวนมาก และส่งผลกระทบต่อชีวิตการเป็นอยู่ต่อครอบครัวหรือคนที่รักได้

มาเริ่มต้นวางแผนทำประกันโรคร้ายแรง เพื่อป้องกันวิกฤตสุขภาพ ไม่ให้กลายเป็นวิกฤตทางการเงิน ตั้งแต่ตอนนี้ด้วยการทำสัญญาเพิ่มเติม AIA Multi-Pay CI Plus ที่นอกจากจะเป็นประกันที่เจอ จ่าย หลายจบ แล้วยังพลัสความคุ้มครองเพิ่มเพื่อให้ครอบคลุมทุกวิกฤตสุขภาพอีกด้วย!

สนใจสมัครประกันโรคร้ายแรง AIA Multi-Pay CI Plus กดติดต่อกลับเพื่อกรอกแบบฟอร์ม ให้ตัวแทนแนะนำแบบประกันที่เหมาะกับคุณ

หมายเหตุ

– ข้อมูลนี้เป็นเพียงข้อมูลเบื้องต้นเพื่อประกอบการนำเสนอเท่านั้น ผู้ขอเอาประกันภัยควรศึกษาทำความเข้าใจรายละเอียดข้อกำหนดและเงื่อนไขของความคุ้มครอง รวมทั้งข้อยกเว้นไม่คุ้มครองของผลิตภัณฑ์ประกันภัย และเงื่อนไขที่เอไอเอประกาศ ก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง

– ผู้ขอเอาประกันภัยมีหน้าที่แถลงข้อความจริงในการขอเอาประกันภัย การปกปิดข้อความจริงหรือแถลงข้อความเป็นเท็จใด ๆ อาจเป็นเหตุให้บริษัทผู้รับประกันภัย บอกล้างสัญญาประกันภัยและปฏิเสธไม่จ่ายค่าสินไหมทดแทนตามสัญญาประกันภัย

– ข้อกำหนดและเงื่อนไขของความคุ้มครองจะระบุไว้ในกรมธรรม์ประกันภัยที่ออกให้กับผู้ถือกรมธรรม์

ที่มา : https://distribution.aia.co.th/th/iSay/CI_DEC_13.html

Scroll to Top