AIA Saving Sure (Non Par) ประกันสะสมทรัพย์แบบใหม่

AIA SAVING SURE ประกันสะสมทรัพย์แบบใหม่

AIA Saving Sure (Non Par) ยิ่งอยู่นาน ยิ่งได้มาก…ชัวร์!
เมื่อพูดถึงประกัน หลาย ๆ คนคงนึกถึงประกันชีวิต ประกันสุขภาพ หรือประกันรถยนต์ เพราะเป็นประเภทของประกันที่ทุกคนคุ้นเคยกันดี แต่ความจริงแล้ว ประกันมีหลายประเภทมากกว่านั้น ไม่ว่าจะเป็นประกันการเดินทาง ประกันวินาศภัย หรือประกันที่ AIA กำลังจะมาแนะนำ นั่นก็คือ “ประกันชีวิตแบบสะสมทรัพย์” ตัวใหม่ล่าสุด !

AIA Saving Sure (Non Par) ประกันสะสมทรัพย์แบบใหม่ ที่บอกเลยว่ายิ่งอยู่นาน ยิ่งได้มาก…ชัวร์! แถมคุ้มครองตลอดชีพ พร้อมรับเงินผลประโยชน์คืนแบบขั้นบันได เรียกได้ว่าเป็นตัวช่วยของการออมในรูปแบบประกัน เพื่อให้มีรายได้เป็นประจําสม่ำเสมอหลังเกษียณ สามารถเลี้ยงดูตัวเองได้ในอนาคต

จุดเด่นที่น่าสนใจของ AIA Saving Sure (Non Par)
1. กรณีผู้เอาประกันภัยมีชีวิตอยู่ครบสัญญา
● ชำระเบี้ยประกันภัยเพียง 10 ปี ก็คุ้มครองยาวนานถึงอายุ 99 ปี
● รับเงินจ่ายคืนรายงวด1 ในอัตราร้อยละของจำนวนเงินเอาประกันภัย ตามที่ระบุไว้ในหน้าตารางกรมธรรม์ หรือบันทึกสลักหลัง (ถ้ามี) การันตีต่อเนื่องตั้งแต่อายุ 60 ปี จนถึงอายุ 98 ปี ดังนี้

○ อายุ 60 – 65 ปี รับเงินคืน 12% ของทุนประกันเริ่มต้น
○ อายุ 66 – 70 ปี รับเงินคืน 14% ของทุนประกันเริ่มต้น
○ อายุ 71 – 75 ปี รับเงินคืน 16% ของทุนประกันเริ่มต้น
○ อายุ 76 – 80 ปี รับเงินคืน 18% ของทุนประกันเริ่มต้น
○ อายุ 81 – 85 ปี รับเงินคืน 20% ของทุนประกันเริ่มต้น
○ อายุ 86 – 90 ปี รับเงินคืน 22% ของทุนประกันเริ่มต้น
○ อายุ 91 – 95 ปี รับเงินคืน 24% ของทุนประกันเริ่มต้น
○ อายุ 96 – 98 ปี รับเงินคืน 26% ของทุนประกันเริ่มต้น
○ อายุ 99 ปี รับเงินคืน 100% ของทุนประกันเริ่มต้น

● รวมผลประโยชน์เงินคืนตลอดสัญญาสูงสุด 820% ของจำนวนเอาประกันภัย
● สามารถทำได้ตั้งแต่อายุ 15 วัน ไปจนถึง 50 ปี
● เบี้ยประกันภัยใช้ลดหย่อนภาษีเงินได้ตามที่กฎหมายกำหนดได้สูงสุด 100,000 บาท2
● สามารถแนบสัญญาเพิ่มเติมได้หลากหลาย เพิ่มความอุ่นใจเป็นเท่าตัว

จุดเด่นของ AIA Saving Sure (Non Par)
กรณีผู้เอาประกันภัยมีชีวิตอยู่ครบสัญญา
● ชำระเบี้ยฯ แค่ 10 ปี คุ้มครองยาวถึงอายุ 99 ปี
● รับเงินจ่ายคืนรายงวดตั้งแต่อายุ 60 ปี จนถึงอายุ 98 ปี
● รวมผลประโยชน์สูงสุด 820% ของจำนวนเอาประกันภัย

2. กรณีผู้เอาประกันภัยเสียชีวิตก่อนครบสัญญา
บริษัทจะจ่ายผลประโยชน์ดังต่อไปนี้ แล้วแต่จำนวนในข้อใดข้อหนึ่งจะมากกว่า
● รับเงินก้อน 100% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย หรือ
● เงินค่าเวนคืนกรมธรรม์ หรือ
● หรือ 105% ของจำนวนเบี้ยประกันภัยหลักที่บริษัทได้รับชำระมาแล้วทั้งหมด หักด้วยจำนวนเงินจ่ายคืนรายงวดที่บริษัทได้จ่ายแล้วทั้งหมด (ถ้ามี)

ในกรณีที่มีการลดจำนวนเงินเอาประกันภัยในระหว่างที่กรมธรรม์มีผลบังคับ จำนวนเบี้ยประกันภัยและเงินจ่ายคืนรายงวดก่อนที่จะมีการลดจำนวนเงินเอาประกันภัย จะลดลงตามสัดส่วนของจำนวนเงินเอาประกันภัยที่ลดลง ทั้งนี้ หากผู้เอาประกันภัยเสียชีวิตระหว่างปีกรมธรรม์ บริษัทจะคำนวณเบี้ยประกันภัยดังกล่าวเต็มปีกรมธรรม์

ประกันสะสมทรัพย์ AIA Saving Sure (Non Par) เหมาะกับใคร
● ผู้ที่ต้องการออมเงินในรูปแบบประกันไว้ใช้ในยามเกษียณ และต้องการความคุ้มครองตลอดชีวิต
● ผู้ที่อยากมีเงินเก็บ ที่ให้ผลตอบแทนสูง และมั่นคงในระยะยาว
● ผู้ที่มองหาประกันสะสมทรัพย์ที่ส่งเบี้ยฯ ไม่ยาว และมีความยืดหยุ่น
● ผู้ที่ต้องการซื้อประกันสะสมทรัพย์ และแนบสัญญาประกันสุขภาพ

หากคุณคือคนหนึ่งที่ต้องการวางแผนการเงิน เพื่อเอาไว้ใช้ในยามเกษียณ ด้วยการออมเงินในรูปแบบประกันอย่างมีประสิทธิภาพ AIA Saving Sure (Non Par) นับเป็นทางเลือกที่ตอบโจทย์สำหรับคุณ ทั้งเรื่องการออม และความมั่นคงในระยะยาว

สนใจสมัคร AIA Saving Sure (Non Par) ประกันสะสมทรัพย์ตัวใหม่ล่าสุด กดติดต่อกลับเพื่อกรอกแบบฟอร์ม ให้ตัวแทนแนะนำแบบประกันที่เหมาะกับคุณ
1.บริษัทจะจ่ายเงินคืนรายงวดในอัตราร้อยละของจำนวนงินเอาประกันภัยตามหน้าตารางกรมธรรม์ หรือบันทึกสลักหลัง (ถ้ามี) ทุกวันสิ้นปีกรมธรรม์ถัดจากวันที่ผู้เอาประกันภัยมีอายุครบ 60 ปี จนถึงอายุครบ 98 ปี ทั้งนี้ ในกรณีที่กรมธรรม์เปลี่ยนเป็นกรมธรรม์ใช้เงินสำเร็จ หรือแปลงเป็นการประกันภัยแบบขยายเวลาผู้เอาประกันภัยจะไม่ได้รับเงินจ่ายคืนรายงวดดังกล่าว
2.ตามประกาศอธิบดีกรมสรรพากร เกี่ยวกับภาษีเงินได้ (ฉบับที่ 172)

หมายเหตุ :
– ข้อมูลนี้เป็นเพียงข้อมูลเบื้องต้นเพื่อประกอบการนำเสนอเท่านั้น ผู้ขอเอาประกันภัยควรศึกษาทำความเข้าใจรายละเอียดข้อกำหนดและเงื่อนไขของความคุ้มครอง รวมทั้งข้อยกเว้นไม่คุ้มครอง ของผลิตภัณฑ์ประกันภัย และเงื่อนไขที่เอไอเอประกาศ ก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
– ข้อกำหนดและเงื่อนไขของความคุ้มครองจะระบุไว้ในกรมธรรม์ประกันภัยที่ออกให้กับผู้ถือกรมธรรม์

คำเตือน
– การชำระเบี้ยประกันภัยเป็นหน้าที่ของผู้ขอเอาประกันภัย การที่ตัวแทนประกันชีวิตมาเก็บเบี้ยประกันภัย เป็นการให้บริการเท่านั้น
– การทำประกันชีวิตไม่ใช่การฝากเงินและมีข้อจำกัดในการเวนคืนกรมธรรม์ ซึ่งการเวนคืนกรมธรรม์ อาจทำให้ผู้เอาประกันภัยได้รับเงินน้อยกว่าเบี้ยประกันภัยที่ชำระมาแล้ว

Scroll to Top