Medix บริการจัดการดูแลผู้ป่วยรายบุคคล

Medix บริการจัดการดูแลผู้ป่วยรายบุคคล

Personal Medical Case Management (PMCM) โดย Medix คือ “บริการจัดการดูแลผู้ป่วยรายบุคคล” ที่มอบบริการให้คำปรึกษาทางการแพทย์ให้แก่ลูกค้ารายบุคคลที่ได้รับสิทธิจากเอไอเอ โดยผู้ใช้บริการสามารถเข้ารับบริการได้ทุกวัน ทุกเวลา เป็นระยะเวลาอย่างน้อย 3 เดือน

บริการจัดการดูแลผู้ป่วยรายบุคคล ของ Medix มีจุดเด่น ดังนี้
เครือข่ายทั่วโลกเพียงหนึ่งเดียวที่ได้รับการยอมรับในด้านคุณภาพ ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากเครือข่ายแพทย์ผู้เชี่ยวชาญชั้นแนวหน้ากว่า 4,000 ราย ทั้งในสหรัฐอเมริกา อิสราเอล และประเทศชั้นนำในยุโรป
กลุ่มแพทย์ผู้เชี่ยวชาญอิสระ มีความเชี่ยวชาญเฉพาะทางที่พร้อมให้ความเห็นทางการแพทย์อย่างมีคุณภาพ และสนับสนุนอย่างต่อเนื่อง
รวบรวมความเห็นจากแพทย์ผู้เชี่ยวชาญต่างสาขา เพื่อหาความเห็นที่สอดคล้องซึ่งนำไปสู่แผนการรักษาสำหรับคุณ Medix จะให้คำแนะนำการรักษาที่เหมาะสม ภายใต้ความเห็นที่ตรงกันจากคณะแพทย์ โดยหลีกเลี่ยงการตรวจรักษาหรือการผ่าตัดที่ไม่จำเป็น

medix บริการจัดการดูแลผู้ป่วยรายบุคคล

ในยามเจ็บป่วย คุณเคยเกิดความสับสน กังวลใจ หรือเต็มไปด้วยคำถามที่ทำให้เกิดความว้าวุ่นใจหรือไม่?

เอไอเอขอแนะนำบริการจัดการดูแลผู้ป่วยรายบุคคลจาก Medix สำหรับลูกค้าเอไอเอที่ได้รับสิทธิ
ให้แพทย์ผู้จัดการดูแลผู้ป่วยรายบุคคลของ Medix ตอบโจทย์นี้

Medix ผนวกความเห็นในการรักษาที่แตกต่าง หลากหลาย ให้เป็นองค์รวมหรือสอดคล้องกันเป็นหนึ่งเดียว
Medix ช่วยถ่ายทอดข้อมูลให้แก่ผู้ป่วยด้วยภาษาไทยอย่างชัดเจน ไม่ซับซ้อน และช่วยประสานงานในการรักษา

ข้อแตกต่างระหว่างบริการความเห็นที่สองทางการแพทย์กับบริการจัดการดูแลผู้ป่วยรายบุคคล (Personal Medical Case Management) จาก Medix
บริการด้านสุขภาพอาจมีคุณลักษณะที่ใกล้เคียงกัน สำหรับจุดแข็งที่สร้างความแตกต่างให้กับบริการจัดการดูแลผู้ป่วยรายบุคคลของ Medix มีด้วยกัน 6 ข้อต่อไปนี้
1.ให้การช่วยเหลือสนับสนุนเฉพาะบุคคลอย่างต่อเนื่องเป็นระยะเวลาอย่างน้อย 90 วัน
2.ปรึกษากับแพทย์ผู้เชี่ยวชาญชั้นนำ 10-15 ครั้ง
3.ประสานงานและตรวจสอบการรักษาตลอดระยะเวลาการให้บริการ
4.ให้ข้อมูลแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางและโรงพยาบาลชั้นนำในเครือข่ายที่สอดคล้องกับอาการเจ็บป่วย
5.มีแพทย์ผู้จัดการเคส พยาบาลและฝ่ายบริการลูกค้าให้การช่วยเหลือทุกวันตลอด 24 ชั่วโมง
6.ติดตามอาการและให้การดูแลทางการแพทย์อย่างมีคุณภาพในระยะยาว
บริการจัดการดูแลผู้ป่วยรายบุคคล (Personal Medical Case Management) จะช่วยให้คุณมั่นใจว่าได้รับการวินิฉัยโรคที่ถูกต้องและมีโอกาสเลือกวิธีการรักษาที่เหมาะสม ลูกค้าสามารถขอคำแนะนำจากทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญที่เป็นอิสระจากทั่วโลก อีกทั้งได้รับความช่วยเหลืออย่างต่อเนื่องตลอดระยะเวลาของการรักษา

บริการนี้จะช่วยให้คุณเข้าใจและทราบถึงวิธีจัดการกับอาการเจ็บป่วยที่เกิดขึ้น ช่วยดูแลคุณในทุกขั้นตอนทางการแพทย์ ตั้งแต่การวินิจฉัย การตรวจรักษา ไปจนถึงการพักฟื้นเป็นระยะเวลา 3 เดือน

Medix บริการจัดการดูแลผู้ป่วยรายบุคคล มี 3 ระดับ

บริการจัดการดูแลผู้ป่วยรายบุคคล

บริการจัดการดูแลผู้ป่วยรายบุคคลมี 3 ระดับ ซึ่งลูกค้าที่ได้รับสิทธิพิเศษในระดับต่าง ๆ สามารถติดต่อขอใช้บริการนี้ได้โดยไม่เสียค่าบริการ

เอไอเอเข้าใจดีว่าเวลาที่ต้องเผชิญกับอาการเจ็บป่วยและโรคร้ายแรงมักจะมีความไม่มั่นใจว่าแนวทางการรักษาใดเป็นวิธีที่เหมาะสมและมีความรู้สึกเครียดและกังวลตลอดระยะเวลาที่รับการรักษา

บริการจัดการดูแลผู้ป่วยรายบุคคล (Personal Medical Case Management) จะช่วยให้คุณมั่นใจว่าได้รับการวินิฉัยโรคที่ถูกต้องและมีโอกาสเลือกวิธีการรักษาที่เหมาะสม ลูกค้าสามารถขอคำแนะนำจากทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญที่เป็นอิสระจากทั่วโลก อีกทั้งได้รับความช่วยเหลืออย่างต่อเนื่องตลอดระยะเวลาของการรักษา

บริการนี้จะช่วยให้คุณเข้าใจและทราบถึงวิธีจัดการกับอาการเจ็บป่วยที่เกิดขึ้น ช่วยดูแลคุณในทุกขั้นตอนทางการแพทย์ ตั้งแต่การวินิจฉัย การตรวจรักษา ไปจนถึงการพักฟื้นเป็นระยะเวลา 3 เดือน

บริการจัดการดูแลผู้ป่วยรายบุคคลมี 3 ระดับ ซึ่งลูกค้าที่ได้รับสิทธิพิเศษในระดับต่าง ๆ สามารถติดต่อขอใช้บริการนี้ได้โดยไม่เสียค่าบริการ

1. โรคมะเร็งและเคสต้องสงสัยมะเร็ง
• ลูกค้าเอไอเอที่มีความคุ้มครองโรคร้ายแรงโดยจำนวนเงินประกันภัยรวมต่อรายชีวิต ≥ 3 ล้านบาท
ได้แก่ แบบประกันภัยหลัก AIA CI SUPERCARE, สัญญาเพิ่มเติมโรคร้ายแรง AIA CI PLUS / AIA CI PLUS GOLD/ AIA CI CARE / ECIR / LADY CARE / LADY CARE PLUS / AIA HEALTH LIFETIME / AIA HEALTH CANCER และบันทึกสลักหลัง AIA CI TOP UP
• สมาชิกประกันภัยกลุ่มและกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ (ตามเงื่อนไข LIG*)
ที่ซื้อผลิตภัณฑ์ตามเงื่อนไข
– แบบประกันประกันภัยหลัก : AIA CI Super care และ AIA CI Super care Prestige แบบชำระเบี้ยประกันภัย 10 ปี และ 20 ปี ที่มีจำนวนเงินเอาประกันภัย 1 ล้านบาทขึ้นไป
– สัญญาเพิ่มเติม : AIA CI PLUS / AIA CI CARE ที่มีจำนวนเงินเอาประกันภัย 1 ล้านบาทขึ้นไป
– สัญญาเพิ่มเติม : AIA Health Happy แผน 5 ล้านบาท
*LIG (Life in Group) คือ การขายประกันชีวิตรายสามัญ (รายบุคคล) จากฐานลูกค้าประกันกลุ่ม หรือกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ โดยตัวแทนภายในหน่วยเดียวกันกับตัวแทนที่ปิดเคสประกันกลุ่ม หรือกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ และซื้อผลิตภัณฑ์ตามเงื่อนไขที่บริษัทกำหนด
• ลูกค้าโครงการประกันชีวิตเปี่ยมสุข (กบข.) ที่ซื้อผลิตภัณฑ์ตามเงื่อนไขที่บริษัทกำหนด

2.สามกลุ่มโรค ได้แก่ โรคมะเร็ง และเคสต้องสงสัยมะเร็ง I โรคหัวใจและหลอดเลือด I โรคกระดูกและข้อ
• สมาชิกโครงการ เอไอเอ เพรสทีจ คลับ และสมาชิกเอไอเอ ไวทัลลิตี้ สถานะโกลด์และแพลทตินัม (สำหรับกรมธรรม์ที่มีผลบังคับในปัจจุบัน)
• สมาชิกเอไอเอ ไวทัลลิตี้ (รายเดี่ยว) สถานะโกลด์ หรือแพลทตินัม (ต่อรอบปีกรมธรรม์)
• สมาชิกประกันภัยกลุ่มและกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ (ตามเงื่อนไข LIG*)ที่ซื้อแบบประกันยูนิต ลิงค์ ที่แนบสัญญาเพิ่มเติมแบบชำระค่าการประกันภัยโดยการขายคืนหน่วยลงทุน (UDR) อย่างน้อย 1 ฉบับ โดยมีเบี้ยประกันภัยหลักเพื่อความคุ้มครองรวม
(เบี้ยประกันภัยรวม RPP ตั้งแต่ 30,000 บาทขึ้นไป)
*LIG (Life in Group) คือ การขายประกันชีวิตรายสามัญ (รายบุคคล) จากฐานลูกค้าประกันกลุ่ม หรือกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ โดยตัวแทนภายในหน่วยเดียวกันกับตัวแทนที่ปิดเคสประกันกลุ่ม หรือกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ และซื้อผลิตภัณฑ์ตามเงื่อนไขที่บริษัทกำหนด
เอไอเอ เฮลธ์ แฮปปี้ แผน 5 ล้านบาท คู่กับสัญญาเพิ่มเติมโรคร้ายแรงทุนประกันภัยรวมตั้งแต่ 3 ล้านบาทขึ้นไป ภายใต้กรมธรรม์เดียวกันที่นำส่งและอนุมัติระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2564 – 31 ธันวาคม 2564 (ใช้สิทธิเปิดบริการได้จนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2567)

3. 21 กลุ่มโรค เช่น โรคมะเร็ง และเคสต้องสงสัยมะเร็ง I โรคหัวใจและหลอดเลือด I โรคกระดูกและข้อ และ โรคอื่น ๆ เช่น โรคไต โรคตับ โรคติดเชื้อ โรคทางระบบประสาท เป็นต้น
• เอไอเอ อินฟินิท แคร์ และ เอไอเอ อินฟินิท แคร์ (แบบมาตรฐานใหม่)
เอไอเอ เฮลธ์ แฮปปี้ แผน 15 ล้านบาทขึ้นไป
เอไอเอ เฮลธ์ แฮปปี้ แบบชำระค่าเบี้ยประกันภายโดยการขายคืนหน่วยลงทุนแผน 1 ล้านบาทขึ้นไป
• สมาชิกประกันสุขภาพกลุ่ม สัญญาเพิ่มเติม เอไอเอ เฮลท์ พลัส แผน 10 ล้านบาท

ติดต่อ Medix โทร: 02 026 8717

หมายเหตุ
สิทธิในการรับบริการเป็นไปตามเงื่อนไขที่กลุ่มบริษัทเอไอเอ และ Medix กำหนด โดยเงื่อนไขและระยะเวลาการให้บริการอาจปรับเปลี่ยนได้ ส่วนการให้บริการจะเป็นไปตามที่ Medix กำหนด ซึ่ง Medix เป็นบริษัทนอกกลุ่มบริษัทเอไอเอและอยู่นอกเหนือจากการบริหารงานของเอไอเอ ทางเอไอเอจะไม่รับผิดชอบต่อการบริการ ผลิตภัณฑ์ และข้อเสนอใด ๆ ที่นำเสนอโดย Medix

ขั้นตอนการทำงาน Medix บริการจัดการดูแลผู้ป่วยรายบุคคล

บริการจัดการดูแลผู้ป่วยรายบุคคล

เราได้เคยนำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับบริการจัดการดูแลผู้ป่วยรายบุคคล (Personal Medical Case Management) โดย Medix ไปบ้างแล้ว แต่เชื่อว่าหลายๆ คนอาจจะยังคงสงสัยกันอยู่ว่า Medix มีขั้นตอนการทำงานอย่างไร

วันนี้เราจะมาอธิบายขั้นตอนการใช้บริการนี้เพิ่มเติม เพื่อให้ทุกคนได้เข้าใจกันมากขึ้นนะครับ ซึ่งขั้นตอนการทำงานของ Medix มีดังนี้
แต่งตั้งทีมแพทย์ส่วนตัว ซึ่งรวมถึงแพทย์ผู้เชี่ยวชาญและพยาบาลผู้ประสานงานทางการแพทย์
พิจารณาและประเมินอาการเจ็บป่วยอีกครั้งจากทีมแพทย์ต่างสาขา
ดำเนินการเพื่อให้มั่นใจว่าอาการเจ็บป่วยของคุณได้รับการวินิจฉัยอย่างถูกต้อง
ส่งต่อผู้ป่วยไปยังผู้เชี่ยวชาญอื่นๆ เพื่อรับการตรวจวิเคราะห์เพิ่มเติมในกรณีที่จำเป็น
ให้คำปรึกษาเพื่อช่วยให้คุณตัดสินใจ และเลือกการรักษาที่เหมาะสม
เฝ้าติดตามทุกขั้นตอนการรักษา
ตอบทุกคำถามเกี่ยวกับการรักษา รวมทั้งคอยอยู่เคียงข้างคุณตลอดการรักษาไปจนถึงการพักฟื้น

Scroll to Top