สัญญาเพิ่มเติมแบบ UDR คืออะไร?

สัญญาเพิ่มเติมแบบ UDR

สัญญาเพิ่มเติมแบบ UDR หรือ Unit Deducting Rider คือ สัญญาเพิ่มเติมแบบชำระค่าการประกันโดยการขายคืนมูลค่าหน่วยลงทุน เป็นสัญญาเพิ่มเติมที่แนบได้กับกรมธรรม์ชีวิตควบลงทุน (ยูนิตลิงค์) เท่านั้น โดยสัญญาเพิ่มเติมแบบ UDR สามารถวางแผนค่าใช้จ่ายเรื่องเบี้ยประกันภัยในระยะยาวได้เป็นอย่างดี เอไอเอ จะต่ออายุรับประกันภัยสัญญาเพิ่มเติม UDR โดยอัตโนมัติ ตราบเท่าที่มูลค่าหน่วยลงทุนในกรมธรรม์ยูนิต ลิงค์ เพียงพอที่จะนำไปหักค่าใช้จ่าย เพื่อให้คุณได้รับความคุ้มครองอย่างต่อเนื่องจนครบอายุสัญญา

ข้อดี
• เบี้ยคงที่ตลอดอายุสัญญาไม่มีการปรับเพิ่มตามอายุ สามารถวางแผนค่าใช้จ่ายเรื่องเบี้ยประกันภัยในระยะยาวได้เป็นอย่างดี
• การันตีการรับประกันต่อเนื่องตลอดสัญญา กรณีที่กรมธรรม์มีมูลค่าเพียงพอที่จะนำไปหักค่าใช้จ่าย
• เพิ่มโอกาสได้รับผลตอบแทนที่สูงขึ้นจากกองทุนรวม เพราะเบี้ยรวมหลังหักค่าใช้จ่ายแล้ว จะถูกนำไปลงทุนผ่านกองทุนรวม โดยผู้เอาประกันสามารถเลือกได้ว่า จะนำไปลงทุนในกองทุนรวมใดบ้าง ตามสัดส่วนการลงทุนที่เหมาะสมกับระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้
• สามารถหยุดพักการชำระเบี้ยได้ ตราบเท่าที่มูลค่าหน่วยลงทุนในกรมธรรม์ยูนิต ลิงค์ เพียงพอที่จะนำไปหักค่าใช้จ่าย
• หากสิ้นสุดสัญญาแล้ว ยังมีมูลค่าหน่วยลงทุนเหลืออยู่ สามารถขายหน่วยลงทุนเพื่อรับเงินคืนได้
• ยิ่งเริ่มต้นทำตั้งแต่อายุน้อยๆ เบี้ยที่ต้องชำระต่อปีจะยิ่งถูกลง ทำให้เบี้ยรวมถูกลงมาก

สัญญาเพิ่มเติม UDR กลุ่มค่ารักษาพยาบาล

สัญญาเพิ่มเติม เอไอเอ เฮลธ์ แฮปปี้ – UDR | AIA Health Happy – UDR
พร้อมยกระดับความคุ้มครองสุขภาพ และตอบโจทย์ความต้องการของคุณ จะป่วยน้อยป่วยมากก็หายห่วง ด้วยผลประโยชน์ความคุ้มครองแบบเหมาจ่ายค่ารักษาพยาบาลสูงสุด 25 ล้านบาท ต่อรอบปีกรมธรรม์ พร้อมรับผลประโยชน์สูงสุดเพิ่มเป็น 2 เท่า กรณีเจ็บป่วยเป็นโรคร้ายแรง รวม 4 ปีกรมธรรม์
อ่านเพิ่มเติม>>

สัญญาเพิ่มเติม เอไอเอ เฮลธ์ เซฟเวอร์ – UDR | AIA Health Saver – UDR
คุ้มกว่าที่เคยเจอ เซฟเวอร์ทั่วไทย เพราะ “ดีเวอร์” ด้วยผลประโยชน์ความคุ้มครองแบบเหมาจ่าย ค่ารักษาพยาบาลสูงสุด 500,000 บาท “เยอะเวอร์” รับผลประโยชน์สูงสุดเพิ่มเป็น 2 เท่า กรณีเจ็บป่วยเป็นโรคร้ายแรง “บ่อยเวอร์” เคลมค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยนอก (OPD General) ได้สูงสุด 30 ครั้งต่อรอบปีกรมธรรม์ (สำหรับแผนความคุ้มครอง 400,000 บาท และ 500,000 บาท) และ “นานเวอร์” ด้วยระยะเวลาคุ้มครองถึงอายุ 85 ปี หรืออายุ 99 ปี หรือจนกระทั่งแบบประกันภัยหลักสิ้นผลบังคับ
อ่านเพิ่มเติม>>

สัญญาเพิ่มเติม เอไอเอ เอช แอนด์ เอส เอ็กซ์ตร้า (แบบมาตรฐานใหม่) – UDR | AIA H&S Extra (new standard) – UDR
ให้คุณคลายกังวลหากเกิดเหตุการณ์ไม่คาดฝัน หมดห่วงเรื่องค่ารักษาตัวหากเจ็บป่วย อุ่นใจด้วยความคุ้มครองที่ครอบคลุมค่ารักษาพยาบาล ทั้งผู้ป่วยใน (IPD) และผู้ป่วยนอก (OPD) และคุ้มยิ่งขึ้นด้วยผลประโยชน์เงินคืนพิเศษ หากไม่มีการเรียกร้องผลประโยชน์ใด ๆ ภายในรอบปีกรมธรรม์นั้น ๆ
อ่านเพิ่มเติม>>

สัญญาเพิ่มเติม เอไอเอ เอช แอนด์ เอส (แบบมาตรฐานใหม่) – UDR | AIA H&S (new standard) – UDR
มอบความอุ่นใจเรื่องค่ารักษาพยาบาลให้กับคุณ แบ่งเบาภาระค่ารักษาพยาบาลเป็นผู้ป่วยในของโรงพยาบาล (IPD) ด้วยผลประโยชน์ค่าห้องสูงสุด 5,000 บาทต่อวัน รวมทั้งกรณีรับการรักษาพยาบาลแบบไม่ต้องเข้าพักเป็นผู้ป่วยใน และมีผลประโยชน์กรณีเสียชีวิต
อ่านเพิ่มเติม>>

สัญญาเพิ่มเติม UDR กลุ่มโรคร้ายแรง

สัญญาเพิ่มเติม เอไอเอ มัลติเพย์ ซีไอ – UDR | AIA Multi-Pay CI – UDR
คุ้มครองโรคร้ายแรงทุกระดับ ก้าวข้ามขีดจำกัดของการจ่ายผลประโยชน์ ไปพร้อมวิวัฒนาการทางการแพทย์ที่ไม่หยุดยั้ง เคลมโรคร้ายแรงได้สูงสุด 11 ครั้ง รวมสูงสุด 800% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย โดยรับผลประโยชน์ทั้งโรคร้ายแรงระดับต้นถึงระดับปานกลาง และโรคร้ายแรงระดับรุนแรง อีกทั้งยังครอบคลุมถึงการจ่ายผลประโยชน์ซ้ำสำหรับ 3 โรคร้ายแรงระดับรุนแรง ได้แก่ โรคมะเร็งระยะลุกลาม กล้ามเนื้อหัวใจตายเฉียบพลันจากการขาดเลือด และโรคหลอดเลือดสมองแตกหรืออุดตัน
อ่านเพิ่มเติม>>

สัญญาเพิ่มเติม เอไอเอ ซีไอ พลัส – UDR | AIA CI Plus – UDR
มอบผลประโยชน์เป็นเงินก้อนทันที 100% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย เมื่อตรวจพบโรคร้ายแรงระดับรุนแรง คุ้มครองครอบคลุมถึง 44 โรคร้ายแรงที่พบบ่อย ทั้งในเด็กและผู้ใหญ่ เช่น กลุ่มโรคมะเร็ง กลุ่มโรคหัวใจ กลุ่มโรคหลอดเลือดสมอง กลุ่มโรคภาวะติดเชื้อ ภาวะทุพพลภาพ และกรณีเสียชีวิตทุกกรณี เช่น เสียชีวิตจากอุบัติเหตุ หรือเสียชีวิตจากการเจ็บป่วยที่ไม่ได้เกิดจากโรคร้ายแรง
อ่านเพิ่มเติม>>

สัญญาเพิ่มเติม เอไอเอ ซีไอ – UDR | AIA CI – UDR
หมดกังวลกับค่ารักษาพยาบาล รับผลประโยชน์เป็นเงินก้อนทันที 100 % ของจำนวนเงินเอาประกันภัย เมื่อตรวจพบโรคร้ายแรงระดับรุนแรง คุ้มครองครอบคลุมถึง 44 โรคร้ายแรงที่พบบ่อย ทั้งในเด็กและผู้ใหญ่
อ่านเพิ่มเติม>>

สัญญาเพิ่มเติม เอไอเอ ซีไอ แคร์ – UDR | AIA CI Care – UDR
สร้างความอุ่นใจให้คุณ และครอบครัวได้ตลอดช่วงเวลาของชีวิต ให้ความคุ้มครองโรคร้ายแรงระดับต้นถึงระดับปานกลาง 18 โรค/การรักษา และโรคร้ายแรงระดับรุนแรง 44 โรค/การรักษา
อ่านเพิ่มเติม>>

สัญญาเพิ่มเติมผลประโยชน์มรณกรรมและการรักษาในโรงพยาบาลเนื่องจากโรคมะเร็ง – UDR | AIA Health Cancer – UDR
คุ้มครองโรคมะเร็ง และอีก 5 โรคร้ายแรง รับค่าชดเชยรายวัน สูงสุด 500 วัน ในกรณีเข้าพักรักษาตัวเป็นผู้ป่วยในโรงพยาบาลด้วยโรคร้ายแรง เพื่อแบ่งเบาภาระในวันที่ไม่สามารถทำงานได้ และรับเงินก้อน 100% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย กรณีเสียชีวิตด้วยโรคร้ายแรง เพื่อส่งต่อให้คนที่คุณรัก
อ่านเพิ่มเติม>>

สัญญาเพิ่มเติม UDR กลุ่มชดเชยรายได้

สัญญาเพิ่มเติม เอไอเอ เอชบี เอ็กซ์ตร้า – UDR | AIA HB Extra – UDR
ดีต่อใจ กับการชดเชยรายได้ในวันที่เราต้องนอนโรงพยาบาล คลายกังวลเรื่องการขาดรายได้ในวันที่คุณเจ็บป่วยหรือบาดเจ็บจากอุบัติเหตุจนต้องเข้ารับการรักษาตัวในโรงพยาบาล รับค่าชดเชยรายวัน รวมทั้งกรณี Day Case และอุ่นใจยิ่งขึ้นกับค่าชดเชยที่มากขึ้นในกรณีเป็นผู้ป่วยในห้อง ICU กรณีเข้าพักรักษาตัวเป็นผู้ป่วยในโดยมีการผ่าตัด และกรณีเข้าพักรักษาตัวเป็นผู้ป่วยในเนื่องจากโรคร้ายแรงเฉียบพลัน 13 โรค
อ่านเพิ่มเติม>>

Scroll to Top