จัดเต็มความคุ้มครองโรคร้าย ไม่จ่ายเบี้ยฯ ทิ้ง

AIA CI PROCARE จัดเต็มความคุ้มครองโรคร้าย ไม่จ่ายเบี้ยฯ ทิ้ง

เพราะสุขภาพเป็นเรื่องสำคัญ แต่บางครั้งโรคร้ายก็มักมากับค่าใช้จ่ายที่ยิ่งใหญ่ เบาใจกับโรคร้ายที่กังวล ด้วยความคุ้มครองที่แคร์คุณอย่างต่อเนื่องหากป่วยเป็นโรคร้ายแรง กับ AIA CI ProCare ประกันชีวิตที่มีความคุ้มครองโรคร้ายแรงแบบตลอดชีพ (ถึงอายุ 99 ปี) แล้วประกันโรคร้ายแรงที่แคร์กันยาว ๆ ดียังไง? ไปดูกัน

1. โรคร้ายแรงเกิดซ้ำได้

อย่างโรคมะเร็งมีโอกาสกลับมาเป็นซ้ำได้หลังจาก 2 ปี ถึง 50% ส่วนโรคหลอดเลือดสมองก็มีโอกาสเป็นซ้ำได้ถึง 25% และโรคกล้ามเนื้อหัวใจตายเฉียบพลันจากการขาดเลือดสามารถเป็นซ้ำได้ 20% ยิ่งไปกว่านั้น  หากตรวจพบว่าป่วยเป็นโรคร้ายแรงแล้ว จะไม่สามารถทำประกันได้อีก ดังนั้น การเลือกซื้อประกันโรคร้ายแรงจึงเป็นการรองรับความเสี่ยงของการเป็นโรคร้ายแรงซ้ำในอนาคต

2. เพราะค่าใช้จ่ายในการรักษาและฟื้นฟูจากโรคร้ายแรง แพงกว่าที่คิด

ค่าใช้จ่ายสำหรับการรักษาโรคร้ายแรงนั้น ค่อนข้างสูง และมักเป็นการรักษาที่ต่อเนื่องยาวนาน ทั้งค่าหมอ ค่าห้อง ค่ายา รวมไปถึงการใช้เทคโนโลยีทางการแพทย์ใหม่ ๆ มารักษา แล้วไหนจะค่าใช้จ่ายในช่วงการฟื้นฟูสภาพร่างกาย หรือค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นในช่วงที่ขาดรายได้ยามป่วย อีกทั้งยังมีแนวโน้มที่ค่าใช้จ่ายเหล่านี้จะปรับขึ้นอย่างต่อเนื่อง รวมถึงค่าใช้จ่ายอื่น ๆ เช่น ค่าเดินทาง ค่าจ้างพยาบาลพิเศษคอยดูแล ซึ่งการได้รับเงินก้อนจากประกันเมื่อตรวจพบโรคร้ายแรงก็จะช่วยซัพพอร์ตค่าใช้จ่ายในส่วนนี้ได้

3. เป็นตัวช่วยลดหย่อนภาษี

ไม่เพียงคุ้มครอง 62 โรคร้ายแรง/การรักษา ตั้งแต่ระดับเริ่มต้น ระดับปานกลาง  หรือไปจนถึงระดับรุนแรงแล้ว หากคุณมีประกันชีวิตเพื่อความคุ้มครอง AIA CI Pro Care ยังสามารถใช้สิทธิลดหย่อนภาษีได้สูงสุดถึง 100,000 บาทต่อปี*** อีกด้วย

หมดกังวล ถ้ามี AIA CI ProCare ประกันชีวิตทีมีความคุ้มครองโรคร้ายแรงแบบตลอดชีพ

– เคลมได้สูงสุด 6 ครั้ง รับผลประโยชน์ 100% เมื่อเคลมต่างโรค และต่างกลุ่มโรค

– คุ้มครองครอบคลุม 62 โรคร้ายแรง/การรักษา

– รับเงินก้อนทันที เมื่อกลับมาเป็นซ้ำของโรคร้ายแรงระดับรุนแรง

– คุ้มครองยาวนานสูงสุดถึงอายุ 99 ปี

– กรณี โรคร้ายแรงส่งผลต่อการดำรงชีวิต รับผลประโยชน์ 100% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย

รายละเอียดเงื่อนไขอื่น ๆ เพิ่มเติม

*กรณีที่ผู้เอาประกันภัยได้รับการวินิจฉัยและหรือยืนยันจากแพทย์ว่า เจ็บ ป่วยเป็นโรคร้ายแรงระดับต้นถึงระดับปานกลาง และหรือโรคร้ายแรงระดับรุนแรงตั้งแต่ 2 โรคขึ้นไป จากสาเหตุและหรือเหตุการณ์เดียวกัน บริษัทจะจ่ายผลประโยชน์ความคุ้มครองโรคร้ายแรงที่ได้รับความคุ้มครองภายใต้สัญญาเพิ่มเติมนี้สูงที่สุดเพียง 1 โรคเท่านั้น และให้รวมถึงกรณีดังต่อไปนี้

กรณีที่ 1 ผลการวินิจฉัย “โรคมะเร็งระยะลุกลาม” และ “โรคมะเร็งระยะไม่ลุกลาม” ระบุว่า เกิดขึ้นที่อวัยวะเดียวกันข้างเดียวกัน และได้รับการรักษาหรือผ่าตัดในครั้งเดียวกัน

กรณีที่ 2 การบาดเจ็บ “แผลไหม้ฉกรรจ์” และ “แผลไหม้ชนิดรุนแรงน้อย” ที่เกิดจากอุบัติเหตุครั้งเดียวกัน

กรณีที่ 3 การเจ็บป่วยเป็น “โรคน้ำไขสันหลังคั่งในโพรงสมองซึ่งเกิดภายหลังและต้องใส่ท่อระบาย” และ “การผ่าตัดฝังท่อระบายในโพรงสมอง” 

ซึ่งเป็นการรักษาครั้งเดียวกัน

กรณีที่ 4 “การสูญเสียแขนหรือขาหนึ่งข้างหรือตาหนึ่งข้าง” และต่อมาผู้เอาประกันภัยได้รับการวินิจฉัยว่าเจ็บป่วยเป็นโรคร้ายแรงระดับรุนแรง

ดังต่อไปนี้ “อัมพาตของกล้ามเนื้อแขนหรือขา” หรือ “การสูญเสียการดำรงชีพอย่างอิสระ” หรือ “การทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง” หรือ   

“ตาบอด” โดยโรคร้ายแรงระดับรุนแรงดังกล่าวเกิดจากสาเหตุเดียวกันกับ “การสูญเสียแขนหรือขาหนึ่งข้างหรือตาหนึ่งข้าง”

ทั้งนี้ จะถือว่าการจ่ายผลประโยชน์ใน 4 กรณีนี้เป็นการจ่ายผลประโยชน์ความคุ้มครองโรคร้ายแรงระดับรุนแรงในแต่ละกรณีเท่านั้น

** 3 โรคร้ายแรงระดับรุนแรง ที่ได้รับผลประโยชน์ Relapsed CI ได้แก่ โรคมะเร็งระยะลุกลาม โรคหลอดเลือดสมองแตกหรืออุดตัน และกล้ามเนื้อหัวใจตายเฉียบพลันจากการขาดเลือด

*** เบี้ยประกันชีวิตสามารถหักลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาตามหลักเกณฑ์ที่กรมสรรพากรกำหนด

หมายเหตุ

– ข้อกำหนดและเงื่อนไขของความคุ้มครองจะระบุไว้ในกรมธรรม์ประกันภัยที่ออกให้กับผู้ถือกรมธรรม์

– ผู้ขอเอาประกันภัยควรศึกษาทำความเข้าใจรายละเอียดข้อกำหนดและเงื่อนไขของความคุ้มครอง รวมทั้งข้อยกเว้นไม่คุ้มครอง ของผลิตภัณฑ์ประกันภัย และเงื่อนไขที่เอไอเอประกาศ ก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง

ที่มา : https://distribution.aia.co.th/th/iSay/ISAY_PROD_MAY24_1.html

สนใจทำประกัน เอไอเอ กดติดต่อกลับเพื่อกรอกแบบฟอร์ม ให้ตัวแทนแนะนำแบบประกันที่เหมาะกับคุณ

Scroll to Top