เมื่อไหร่แม่จะเฉลยสักทีว่ามีผลประโยชน์ 100 ล้าน ! ที่ทำไว้

เมื่อไหร่แม่จะเฉลยสักทีว่ามีผลประโยชน์ 100 ล้าน! ที่ทำไว้กับ AIA Legacy Prestige Plus (Non Par)

AIA Legacy Prestige Plus (Non Par)

มีคนเคยบอกว่าละครก็สร้างมาจากชีวิตจริงนั่นแหละ ! แล้วเมื่อไหร่แม่จะเฉลยสักทีว่าแท้จริงแล้ว “ครอบครัวเราเป็นเศรษฐี” แบบในละครที่มีทรัพย์สินร้อยล้านรออยู่ ที่ผ่านมาก็แค่อยากให้เราได้ลองใช้ชีวิตแบบธรรมดา ๆ ดู

หรือบางทีถ้าแม่ไม่ยอมบอกตรง ๆ ลองแกล้ง ๆ ถามแม่ดูไหมว่า มีได้แอบทำประกันชีวิต AIA Legacy Prestige Plus (Non Par) ไว้หรือเปล่า?

AIA Legacy Prestige Plus (Non Par) คืออะไร?

AIA Legacy Prestige Plus (Non Par) คือ ประกันที่มอบทั้งความคุ้มครองชีวิต และการส่งต่อผลประโยชน์ให้เป็นทรัพย์สินแก่ครอบครัว ด้วยจำนวนเงินเอาประกันภัยขั้นต่ำเริ่มต้น 10 ล้านบาท ซึ่งหมายความว่าหากเกิดเหตุไม่คาดฝันกับคุณ ผู้ที่คุณระบุชื่อไว้ในกรมธรรม์ให้เป็นผู้รับประโยชน์ก็จะได้รับจำนวนเงินเอาประกันภัยในส่วนนี้ไปแทนคุณนั่นเอง

ซึ่งสามารถอุ่นใจได้กับความคุ้มครองตลอดชีพ ด้วยอายุรับประกันภัยสูงสุด 75 ปี และคุ้มครองจนถึงอายุครบ 99 ปี อีกทั้งยังสามารถเลือกระยะเวลาชำระเบี้ยประกันภัยได้ถึง 3 แบบ ได้แก่ 10 ปี 15 ปี 20 ปี 

นอกจากนี้ AIA Legacy Prestige Plus (Non Par) ยังมีความพิเศษในด้านผลประโยชน์การยกเว้นเบี้ยประกันภัยหลักที่เหลือ¹ ในกรณีที่ได้รับการวินิจฉัย และหรือได้รับการยืนยันจากแพทย์ว่าเจ็บป่วยเป็นโรคร้ายแรง (WPCI) จากจำนวน 44 โรค/ การรักษา

และผลประโยชน์ภาวะเจ็บป่วยระยะสุดท้าย (TI) รับเงินสูงสุด 90%² กรณีแพทย์วินิจฉัยว่าเจ็บป่วยระยะสุดท้าย³ โดยไม่ต้องรอเสียชีวิต พร้อมยกเว้นการชำระเบี้ยประกันภัยหลักที่เหลือ⁴

ตัวอย่างเช่น คุณสมบัติ เจ้าของธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ อายุ 35 ปี เริ่มกังวลว่าหากวันหนึ่งตนเองต้องจากไปก่อนวัยอันควร และมรดกที่สะสมไว้จะไม่ได้ถูกจัดสรรให้ภรรยา รวมถึงทายาททั้ง 3 คน อย่างเหมาะสม 

คุณสมบัติจึงมองหาแบบประกันที่มอบทั้งความคุ้มครองชีวิตและยังสามารถ ส่งต่อผลประโยชน์ให้เป็นทรัพย์สินแก่ครอบครัวได้ จึงตัดสินใจซื้อแบบประกัน AIA Legacy Prestige Plus (Non Par) ความคุ้มครองชีวิต 20,000,000 บาท ระยะเวลาชำระเบี้ยประกันภัย 20 ปี และชำระเบี้ยประกันภัยรายปี ปีละ 511,400 บาท

เมื่อครบกำหนด 20 ปี คุณสมบัติก็หยุดชำระเบี้ยประกันภัย และได้รับความคุ้มครองจนถึงอายุ 99 ปี หรือเสียชีวิต ซึ่งหากคุณสมบัติเสียชีวิตภรรยาและทายาททั้งหมดก็จะได้รับจำนวนเงินเอาประกันภัย 20,000,000 บาท ที่คุณสมบัติทำไว้

แต่หากคุณสมบัติได้รับการวินิจฉัยว่าป่วยด้วยโรคร้ายแรงตอนอายุ 45 ปี คุณสมบัติก็จะได้รับการยกเว้นชำระเบี้ยประกันภัยหลักที่ยังต้องชำระอีก 9 ปี ทันที และยังได้รับผลประโยชน์กรณีเสียชีวิต 20,000,000 บาท เช่นเดิม

หรือในกรณีที่คุณสมบัติได้รับการยืนยันจากแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเป็นครั้งแรกในขณะที่อายุ 45 ปี ว่าอยู่ว่าในภาวะเจ็บป่วยระยะสุดท้าย คุณสมบัติก็จะได้รับผลประโยชน์ภาวะเจ็บป่วยระยะสุดท้าย (TI) ทันที จำนวน 18,000,000 บาท และได้รับการยกเว้นการชำระเบี้ยประกันภัยหลักที่เหลือ และยังมีผลประโยชน์กรณีเสียชีวิตอีก 2,000,000 บาท ที่ตกถึงภรรยาและทายาท

นอกจากนี้หากคุณสมบัติมีสุขภาพที่ดีกว่ามาตรฐาน ก็ยังมีโอกาสได้รับส่วนลดเบี้ยประกันภัยกรณีสุขภาพดีกว่ามาตรฐาน ตั้งแต่วันแรกที่สมัคร⁵ หรือในกรณีที่คุณสมบัติมีสุขภาพที่ต่ำกว่ามาตรฐาน ก็ยังมีโอกาสได้รับสิทธิ Privilege Program⁶ ไม่เพิ่มเบี้ยประกันภัยเป็นอีกหนึ่งทางเลือก และยังรวมถึงสิทธิในการลดหย่อนภาษี⁷ จากการชำระเบี้ยประกันภัยไม่เกิน 100,000 บาทต่อปี ตลอดระยะเวลาการชำระเบี้ยประกันภัย

ผลประโยชน์และความคุ้มครองมากมายขนาดนี้ อยากให้แม่เฉลยจังว่าบ้านเราก็มีทำประกันสุขภาพ AIA Legacy Prestige Plus (Non Par) ไว้เหมือนกันนะ

สนใจประกันสุขภาพ AIA Legacy Prestige Plus (Non Par) กดติดต่อกลับเพื่อกรอกแบบฟอร์ม ให้ตัวแทนแนะนำแบบประกันที่เหมาะกับคุณ

¹บริษัทจะยกเว้นการชำระเบี้ยประกันภัยหลักให้แก่ผู้เอาประกันภัยเฉพาะส่วนของจำนวนเงินเอาประกันภัยหลักที่เท่ากับจำนวนเงินเอาประกันภัยผลประโยชน์ยกเว้นเบี้ยประกันภัย (WPCI) จำนวนเงินเอาประกันภัยส่วนที่เหลือ (ถ้ามี) ผู้เอาประกันภัยต้องเป็นฝ่ายชำระเบี้ยประกันภัยเอง ทั้งนี้ หากผู้เอาประกันภัยมิได้ชำระเบี้ยประกันภัยส่วนที่เหลือบริษัทจะลดจำนวนเงินเอาประกันภัยลงให้เหลือเฉพาะส่วนที่ได้รับการยกเว้นเบี้ย

²ผลประโยชน์ภาวะเจ็บป่วยระยะสุดท้าย (TI) จำนวนเงินเอาประกันภัยภาวะเจ็บป่วยระยะสุดท้าย คิดเป็นสัดส่วนสูงสุดร้อยละ 90 ของจำนวนเงินเอาประกันภัย บริษัทจะจ่ายผลประโยชน์นี้จากการคำนวณจำนวนเงินเอาประกันภัยภาวะเจ็บป่วยระยะสุดท้าย หารด้วยจำนวนเงินเอาประกันภัยหลัก และคูณด้วยผลประโยชน์กรณีเสียชีวิต

³ภาวะเจ็บป่วยระยะสุดท้าย หมายถึง ผลสรุปการวินิจฉัยโรคหรือการบาดเจ็บที่รุนแรงจนไม่สามารถรักษาให้หายได้ และมีลักษณะดังต่อไปนี้ครบทุกข้อ

    1. ต้องได้รับการวินิจฉัยจากแพทย์ และแพทย์ไม่มีแผนการรักษาเฉพาะสำหรับโรคหรือการบาดเจ็บนั้นๆ อีกต่อไป

    2. การรักษามีเพียงบรรเทาอาการปวด หรือการรักษาแบบประคับประคองตามอาการในช่วงระยะสุดท้ายของชีวิต

    3. ได้รับการประเมินว่าจะเสียชีวิตภายในสิบสอง (12) เดือน นับตั้งแต่วันที่ได้รับการวินิจฉัยโดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ

⁴ผลประโยชน์ยกเว้นเบี้ยประกันภัย เมื่อบริษัทได้จ่ายผลประโยชน์ภาวะเจ็บป่วยระยะสุดท้าย (TI) แล้ว บริษัทจะยกเว้นเบี้ยประกันภัยของกรมธรรม์ประกันชีวิต (ไม่รวมสัญญาเพิ่มเติม)

⁵ส่วนลดเบี้ยประกันภัยอันเนื่องจากสุขภาพดีกว่ามาตรฐานตามเกณฑ์ของบริษัท (ในช่วงอายุ 18-70 ปี) จะเปลี่ยนแปลงตามอายุและเพศ เงื่อนไขเป็นไปตามประกาศของบริษัท

⁶รับสิทธิ Privilege Program (อายุ 15 วัน – 70 ปี) ไม่เพิ่มเบี้ยประกันภัยเนื่องจากสุขภาพต่ำกว่ามาตรฐาน ไม่เกินขั้น ‘D’ สำหรับวงเงินเอาประกันไม่เกิน 50 ล้านบาทแรกต่อรายชีวิต (โดยเป็นวงเงินรวมเฉพาะแบบประกันสินทรัพย์สูงทุกประเภท ยกเว้นแบบประกันภัย เอไอเอ ซูเปอร์แคร์ เพรสทีจ)

⁷เบี้ยประกันภัยของแบบประกันภัยหลัก เฉพาะส่วนที่เข้าเงื่อนไขตามประกาศอธิบดีกรมสรรพากรเกี่ยวกับภาษีเงินได้ (ฉบับที่ 172) สามารถหักลดหย่อน ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาสูงสุดไม่เกิน 100,000 บาท เบี้ยประกันภัยสุขภาพ (ถ้ามี) นำไปลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาตามหลักเกณฑ์ที่กรมสรรพากรกำหนด

หมายเหตุ :

– ข้อมูลนี้เป็นเพียงข้อมูลเบื้องต้นเพื่อประกอบการนำเสนอเท่านั้น ผู้ขอเอาประกันภัยควรศึกษาทำความเข้าใจรายละเอียดข้อกำหนดและเงื่อนไขของความคุ้มครอง รวมทั้งข้อยกเว้นไม่คุ้มครอง ของผลิตภัณฑ์ประกันภัย และเงื่อนไขที่เอไอเอประกาศ ก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง 

– ข้อกำหนดและเงื่อนไขของความคุ้มครองจะระบุไว้ในกรมธรรม์ประกันภัยที่ออกให้กับผู้ถือกรมธรรม์

ที่มา : https://distribution.aia.co.th/th/iSay/Product_Oct_191.html

สนใจทำประกัน เอไอเอ กดติดต่อกลับเพื่อกรอกแบบฟอร์ม ให้ตัวแทนแนะนำแบบประกันที่เหมาะกับคุณ

Scroll to Top